Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB piedalīsies ES prezidentūras veidošanā

Līdz ar 47 citām nevalstiskajām organizācijām Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) 7. februārī parakstīja sadarbības protokolu ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu.

Latvija būs ES Padomes prezidējošā valsts 2015. gada pirmajā pusē. Sadarbības protokols paredzēts, lai nodrošinātu diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicinātu sadarbību starp trio prezidentūras valstu - Itālijas, Latvijas, Luksemburgas - valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: "Ticami, ka Latvijas prezidentūras laikā tiks izvērtēts sasniegtais ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ietvaros. Aktuāli būs arī citi ar vidi saistīti jautājumi, tāpēc LOB līdzdalība prezidentūras programmas veidošanā ir likumsakarīga."

Vairāk informācijas par Latvijas prezidentūru ES padomē šeit