Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Pieņemta LOB stratēģija 2013.-2020. gadam

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru kopsapulcē 2. martā tika pieņemta LOB stratēģija 2013.-2020. gadam. LOB misija saglabājas nemainīga - saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Arī turpmāk LOB stratēģija būs balstīta uz četriem darbības virzieniem - Cilvēki, Sugas, Vietas un Biotopi un nozares. Lielākoties saglabāti arī līdzšinējās stratēģijas mērķi un uzdevumi, tos precizējot un dažos gadījumos apvienojot. Būtiskākā atšķirība no iepriekšējās stratēģijas ir tā, ka jaunajai sagatavota arī rādītāju un sasniedzamo rezultātu sadaļa, kas ļaus mērķtiecīgāk īstenot stratēģiju un sekot tās izpildei.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: "Laiks līdz 2020. gadam ir daudzu lielu plānu īstenošanas laiks. Tiks īstenota Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2020. gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam, arī mūsu pašu BirdLife International stratēģija 2013.-2020. gadam. Pieskaņojot LOB stratēģiju šim pašam periodam, mēs varēsim skaidri redzēt savu darbu lielo plānu kontekstā un mūsu ieguldījumu to īstenošanā. Tajā pašā laikā LOB stratēģija stāv uz savām kājām, jo mūsu mērķi Latvijas putnu un cilvēku labā, mums ir skaidri neatkarīgi no citiem plāniem."

LOB kopsapulcē tika sniegta informācija arī par putnu aizsardzībā un izpētē paveikto 2012. gadā un plāniem šim gadam, kā arī par iespējām iesaistīties jaunos projektos - Plēsīgo putnu monitoringā un Eiropas ligzdojošo putnu atlantā. Būtiskākā informācija tiks publicēta LOB žurnālā "Putni dabā" un LOB interneta lapā.

 

  • LOB stratēģija 2013.-2020. gadam (bez rezultātu un rādītāju daļas)
  •