Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Atkritumus pārstrādājošajam biodegvielas sektoram nepieciešams "gudrāks" ES 2030 dokumentu kopums, lai īstenotu tā lielo potenciālu

Brisele 26. februāris - Eiropai ir liels, neizmantots potenciāls tādas biodegvielas ražošanai, kurai ir zems oglekļa saturs, jo tā iegūta no lauksaimniecības, mežsaimniecības, rūpniecības un mājsaimniecību atkritumiem. Tomēr šis potenciāls sasniedzams, ja to realizē stingrā ilgtspējas ietvarā un transporta degvielai nosaka ambiciozus oglekļa īpatsvara samazināšanas mērķus 2030. gadam, tā informē jauns ziņojums "Wasted: Europe's Untapped Resource" jeb latviski "Izniekots - Eiropas neizmantotais resurss".

Projektu atbalsta tehnoloģiju novatoru koalīcija un vides NVO. Projekts parāda to, ka, ja visi ilgtspējīgie atkritumi, kas radīti lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mājsaimniecībās un rūpniecībā tiktu izmantoti transporta degvielas saražošanai, tad līdz 2030. gadam ar saražoto degvielu varētu aizstāt 37 milj. tonnu naftas. Izsakot to nozares kontekstā, šis tehniskais potenciāls ir 16 % no ceļu transporta degvielai nepieciešamā 2030. gadā.

"Pat ja ņem vērā iespējamās netiešās emisijas, no atkritumiem un atlikumiem ražotās alternatīvās degvielas sniedz reālu un būtisku oglekļa īpatsvara ietaupījumu", saka Kriss Meilins [Chris Malins], Starptautiskās tīra transporta padomes pētījuma vadītājs. "Resurss ir pieejams, un ir pieejama tehnoloģija. Šī brīža izaicinājums Eiropai ir izveidot rīcībpolitikas ietvaru, kas ļautu veikt straujas investīcijas".

Rūpniecības nozares mēroga palielināšana līdz tā augstākajam tehniskajam potenciālam varētu līdz 2030. gadam radīt līdz pat 300 000 tiešo darba vietu visā Eiropā - gan būvniecībā, gan attīrīšanā, gan atkritumu savākšanā. Papildu šim darba vietu skaitam būtu arī pozitīva netiešā ietekme uz nodarbinātību. Piedāvātā pieeja arī nodrošinātu alternatīvu rūkošajiem fosilās degvielas krājumiem, kā arī tā ievērojami samazinātu Eiropas pieaugošās emisijas, kas saistītas ar transporta sektoru. Ir sagaidāms, ka līdz 2030. gadam ar transportu saistītās emisijas kļūs par individuāli lielāko CO2 emisiju avotu.

Lielbritānijas pētniecības konsultāciju uzņēmuma NNFCC pārstāvis Deivids Terlejs [David Turley], ekonomiskās analīzes darba pakas vadītājs, saka, ka "Mūsu analīze norāda, ka sasniedzot pietiekamu mērogu, specializēto, no lauksaimniecības un mežsaimniecības atlikumiem ražoto biodegvielu jomai būtu nepieciešams neliels vai ne visai būtisks atbalsts, lai veicinātu ražošanu cenu līmenī, kas salīdzināms ar esošajām graudus pārstrādājošajām tehnoloģijām".

Tomēr, kā norādīts pētījumā "Wasted: Europe's Untapped Resource", ES rīcībpolitikas nenoteiktība, īpaši saistībā ar oglekļa īpatsvara samazināšanu virszemes transporta degvielai, kavē šīm inovācijām īstenot to pilnu potenciālu.

 

Papildu informācijai lūdzu sazinieties ar:

Pete Harrison, Deputy Director, Transport Programme

European Climate Foundation

Pete.Harrison@europeanclimate.org

+32 478 340051

 

Šeit pieejams pilns ziņojuma teksts angļu valodā. (2.38 MB)