Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām ziņot par balto stārķu ligzdām

Baltie stārķi ligzdā. Foto: Selga Bērziņa (http://selgasfoto.lv/)

Šogad norisinās Eiropas mērogā nozīmīgs vides izpētes pasākums - 7. starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite. Uzskaitē, protams, piedalās arī balto stārķu zeme - Latvija. Uzskaites mērķis ir iegūt informāciju par iespējami visām Latvijas balto stārķu ligzdām. Tam ir izveidota speciāla sadaļa portālā Dabasdati.lv, kurā ir iespējams ziņot (arī caur viedtālruni) par balto stārķu ligzdām un sezonas gaitā novērojumus ligzdā arī papildināt. Aktuālā informācija un jaunumi par uzskaiti ir pieejama LOB interneta lapā.

Lai apzinātu balto stārķu ligzdošanas sekmes visā Latvijas teritorijā, uzskaitē ir jāiesaista pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju. Tādēļ kopīgiem spēkiem aicināsim cilvēkus piedalīties projektā un ziņot par visām apmeklētajām balto stārķu ligzdām. Īpašs aicinājums ir apsekot viensētas, kuras atrodas tālāk no galvenajiem ceļiem.

Vēlams datus par ligzdām ievadīt tūlīt pēc tam, kad būsiet tās apmeklējuši maijā/jūnijā (tas mums un citiem palīdzēs savlaicīgi uzzināt, kuri rajoni vēl nav apsekoti). Jūlijā ligzda jāapmeklē vēlreiz un jāziņo par ligzdošanas sekmēm.

Balto stārķu ligzdu un novērojumu ziņošanas instrukcija portālā Dabasdati.lv pieejama ŠEIT: PDF dokuments, MS Word dokuments.

Latviju varam dēvēt par balto stārķu zemi, jo šeit ir dzimtene apmēram 4,5% visas pasaules svēteļu, kas valstij ar tik nelielu teritoriju ir ļoti daudz, taču līdz ar to mēs esam atbildīgi par šo putnu labklājību un nākotni. Pie mums ir arī viens no augstākajiem svēteļu ligzdu blīvumiem pasaulē - vidēji 17 ligzdas uz 100 km².

Uzskaiti atvieglo tas, ka balto stārķu skaita pārmaiņām ir samērā viegli izsekot - tik lieli un dzīvo cilvēka mītņu tuvumā, kas gan tos nepazīst! Laika gaitā notikušas arī būtiskas pārmaiņas attiecībā uz šo putnu ligzdu novietojumu un pamatu - pirms 80 gadiem ap 90% ligzdu ar cilvēku palīdzību bija uzbūvētas uz kokiem, bet pirms 10 gadiem šādu ligzdu bija vairs tikai ap 10%. Toties līdz pat 60% pieauga to ligzdu skaits, kuras bez cilvēka palīdzības uzbūvētas galvenokārt uz elektrības stabiem, nereti radot elektrības padeves vai sakaru traucējumus. Viens no uzskaites uzdevumiem ir noskaidrot, vai šādas tendences saglabājušās arī turpmāk.

Par Latvijas un pasaules balto stārķu populāciju izmaiņām zinām, pateicoties tieši šādām starptautiskām uzskaitēm, kuras notiek jau kopš 1934. gada. Septītās - 2014.gada - uzskaites uzdevums ir noskaidrot balto stārķu izplatības un skaita izmaiņas kopš iepriekšējās uzskaites 2004.-2005.gadā. Pirms 10 gadiem Latvijā ligzdoja apmēram 10 600 svēteļu pāru - to skaits bijis gandrīz nemainīgs kopš 1994.-1995.gada. Šobrīd lauksaimniecības platības ir samazinājušās, bet atlikušajās aizvien vairāk tiek lietotas dabai nedraudzīgas vielas. Tas rada bažas par iespējamu balto stārķu skaita samazināšanos un to turpmāko labklājību.

Tādēļ jo īpaši svarīgi ir noskaidrot precīzu balto stārķu ligzdu skaitu un ligzdošanas sekmes, ziņojot par katru ligzdu Dabasdati.lv sadaļā Dabasdati.lv/baltiestarki.

Latvijā uzskaiti organizē un atbalsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas vides aizsardzības fonds, Latvenergo koncerns, NABU, portāls Draugiem.lv, LU Bioloģijas institūts, Valsts Izglītības satura centrs un portāls Dabasdati.lv.

 

Saziņai: Māra Janaus (ornlab@latnet.lv; 29593800); Andris Dekants (baltiestarki@lob.lv); Latvijas Ornitoloģijas biedrība (A.k.105, Rīga, LV-1046).