Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vienkāršs tauriņa vēziens var mainīt pasauli! Eiropas Natura 2000 diena

Sacensību "Torņu cīņas 2014" komanda "M-ērgļi" sniedz vēstījumu Natura 2000 dienai.

Šodien, 21. maijā, visā Eiropā tiek svinēta Eiropas Natura 2000 diena. Šīm svinībām ir aicināts pievienoties ikviens iedzīvotājs vienkārši nofotografējot savas plaukstas tauriņa formā un to ievietojot interneta vietnē www.natura2000day.eu un/vai sociālajos tīklos ar mirkļbirku #Natura2000Day. Tas būs kā simbolisks vēstījums īpaši aizsargājamo teritoriju tīklam Eiropā - Natura 2000, no kurām 333 atrodas Latvijā. Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kura izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīvotņu aizsardzība.

Par sevišķi īpašu vēstījumu kļūs fotogrāfijas, kas tapušas kādā mīļākajā Natura 2000 vietā (piemēram, nacionālajā parkā, dabas parkā utt.; informāciju par Natura 2000 vietām Latvijā var atrast Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē) vai publiski atpazīstamā vietā (piemēram, pie kāda pieminekļa, zīmīgas ēkas, stacijas utt.).

Sacensību "Torņu cīņas 2014" komanda "BirdID" sniedz vēstījumu Natura 2000 dienai.

Kampaņu Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, bet iniciatīva nāk no Spānijas Ornitoloģijas biedrības (SEO/BirdLife). Kampaņas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar šīm nozīmīgajām dabas teritorijām, jo aptaujas rāda, ka 69% Latvijas iedzīvotāju nav pat dzirdējušas par Natura 2000 teritorijām. Pastāv arī uzskats, ka aizsargājamajās teritorijās viss ir aizliegts. Patiesībā šīs ir vietas, kuras sniedz lielu labumu arī cilvēkiem, kamēr dabas ieguvums ir nenovērtējams. Apmeklētājiem ir pieejamas visas Natura 2000 teritorijas, izņemot daļu dabas rezervātu. Aizsargājamās dabas teritorijās jau ir ierīkotas daudzas dabas takas un izvietoti informācijas stendi, kas gaida apmeklētājus, lai tie varētu izbaudīt dabas skaistumu, atpūstos un atjaunotu savus spēkus ražīgam darbam. Sēņošana, ogošana un makšķerēšana ir vēl praktiskākas lietas, ko sabiedrība iegūst no Natura 2000 vietām. Līdz ar to aizsargājamās teritorijas un dabas saudzēšana kā tāda dod arī ekonomiskus ieguvumus gan tūrisma jomā (vietējo iedzīvotāju ienākumu veidā), gan resursu ziņā (sēnes, ogas, zivis u.tml.). Tādējādi, sabalansējot cilvēku un dabas vajadzības ikvienā jomā, ieguvums ilgtermiņā ir gan cilvēkiem, gan dabai.

Vairāk informācijas šeit.

Sacensību "Torņu cīņas 2014" komanda "APLA" sniedz vēstījumu Natura 2000 dienai.

Sagatavoja: Agnis Bušs, Eiropas Natura 2000 Diena koordinators Latvijā, agnis@putnidaba.lv