Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Ceturtajā Ķengaraga ekspedīcijā R.Matrozis apgredzeno savu 1000. gulbi*

Paugurknābja gulbja pielabināšana pirms gredzenošanas. Foto: Guna Roze

Sestdien, 1. novembrī tika rīkota 4. ekspedīcija uz Daugavas posmu pie Ķengaraga. Spāru un tauriņu sezona šogad ir jau beigusies, tāpēc putnu vērošanas nolūkā apmeklējām Mazjumpravmuižas apkārtni, blakus esošo melnalkšņu aleju, veicām ūdensputnu uzskaiti Daugavas posmā no muižas līdz Dienvidu tiltam un Kojusalas līcī.

Melnalkšņu alejā novērota liela lielo zīlīšu Parus major un zilzīlīšu Parus caeruleus migrācijas kustība, melnalkšņos barojas vairāk nekā 100 ķivuļu Carduelis spinus. Daugavas krastā pie peldētavas ganījās 2 baltvaigu zosis Branta leucopsis, droši vien tie paši putni, kurus novērojām iepriekšējā ekskursijā (11. oktobrī). Kaut gan tikai pirms dažām dienām (29. oktobrī) pie Mazjumpravmuižas Vladimirs un Edgars Smislovi nofotografēja vienkopus 3 baltvaigu zosis.

 

Baltvaigu zosis Branta leucopsis Daugavas malā pie peldētavas. Foto: Ruslans Matrozis

 

No citiem ūdensputniem šajā Daugavas posmā uzskaitīti: cekuldūkuri Podiceps cristatus (ir palikuši tikai 3 jaunie un 1 pieaugušais putns, pārēji jau aizlidojuši) un lauči Fulica atra (33). Mazākā skaitā novērotas citas ūdensputnu sugas - 13 cekulpīles Aythya fuligula gulēja uz ūdens, 10 lielās gauras Mergus merganser, 8 gaigalas Bucephala clangula, 19 kajaki Larus canus un 20 lielie ķīri Larus ridibundus, vismaz 3 jūras kraukļi Phalacrocorax carbo. Gar visu posmu uzskaitītas 215 meža pīles Anas platyrhynchos un ap 400 sudrabkaiju Larus argentatus, virs Daugavas pārlidoja vientuļš zivju gārnis Ardea cinerea. Pie mola uzturējās paugurknābja gulbju Cygnus olor ģimene - mātīte ar 11 jaunajiem putniem un vēl viena pērna gada mātīte, kuru izdevās noķert un apgredzenot. Pie Kojusalas līča no zemes pacēlās peļu klijāns Buteo buteo, bet pašā līcī uzturējās 5 paugurknābja gulbji, no tiem diviem putniem izdevās nolasīt alumīnija gredzenus.

Ruslans Matrozis gredzenojot savu 1000. Rīgas un tās apkārtnes teritorijā noķerto paugurknābja gulbi.

 

Vairāk foto no ekspedīcijas var skatīt LOB Rīgas vietējās grupas Flickr albūmā.

 

Nākamā Ķengaraga izpētes ekspedīcija notiks 6. decembrī, tikšanās plkst. 10.00 pie Ķengaraga putnu torņa. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu riga@lob.lv.

 

Šogad kopā paredzētas piecas izpētes ekspedīcijas un Ķengaragu, ko īsteno Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta "Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā" ietvaros.

 

Ruslans Matrozis

 

* Šis bija 1000. Ruslana Matroža apgredzenotais paugurknābja gulbis Rīgā un tās apkārtnē.