Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Dabas fonds tiekas ar vides ministru

Šonedēļ divas lielākās Latvijas dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un Latvijas Dabas fonds (LDF) tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu.

Tikšanās laikā abas organizācijas iepazīstināja ministru ar svarīgākajiem jautājumiem un problēmām dabas aizsardzībā, kam pēc ekspertu viedokļa jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tādi jautājumi ir gan Eiropas Savienības spēkā esošo putnu un biotopu direktīvās nodrošinātā dabas vērtību aizsardzība, gan atklāto dabas teritoriju, piemēram, zālāju nepietiekama aizsardzība, uz ko sarunā norādīja LDF pārstāvji Jānis Ķuze un Inga Račinska. Savukārt LOB pārstāvji Viesturs Ķerus un Jānis Priednieks skaidroja meža putnu stāvokli, tā pārmaiņas un veicamos pasākumus atbilstošai meža biotopu aizsardzībai.

Sarunā dabas organizācijas atgādināja par nepieciešamību sekot līdzi valsts Vides politikas pamatnostādņu ievērošanai. Nevalstisko organizāciju pārstāvji un ministrs vienojās, ka visiem, kas apzinās nepieciešamību aizsargāt, saglabāt un pētīt Latvijas dabas vērtības, jāstrādā ciešā sadarbībā, lai sasniegtu pamatnostādnēs izvirzītos mērķus.

 

Sagatavoja Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv