Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Arī šogad notiks Putnu noteikšanas lauka kursi

Putnu noteikšanas kursu dalībnieki Ķemeros 2014. gadā. Foto: Agnis Bušs

Jau otro gadu 2015. gadā notiks putnu noteikšanas lauka kursi, ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Nordtrendelāgas Koledžu (Nord-Trondelag University College) Norvēģijā. Kursi tiek organizēti, lai uzlabotu putnu pazīšanas spējas putnu uzskaišu veikšanai, taču nedz kursu dalībniekiem, nedz absolventiem NAV obligāti piedalīties ligzdojošo putnu monitoringā Latvijā. Tas, protams, ir vēlams ikvienam, kas pazīst putnus Latvijā. Kursu dalībniekiem ir jāveic putnu noteikšanas spēju pārbaude Nordtrendelāgas Koledžas uzturētajā mājaslapā https://www.birdid.no gan pirms kursu uzsākšanas, gan pēc kursu beigšanas. Putnu pazīšanas spēju pārbaude šajā mājaslapā ir bez maksas, turklāt katrs dalībnieks, nokārtojot eksāmenu, saņem dāvanā T-kreklu ar putna attēlu no Nordtrendelāgas Koledžas.

Latvijā notiks 7 kursu sesijas - nedēļas nogalēs, katram dalībniekam ir jāpiedalās vismaz 4 no šīm sesijām, lai Nordtrendelāgas Koledža to uzskatītu par kursu beigušu. Kursi tiek organizēti kā ekskursijas dabā, tādēļ jābūt gataviem uz pārgājieniem ap 10 km dienā.

Kursos drīkst piedalīties ikviens, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir beidzis vidusskolu VAI sasniedzis 25 gadu vecumu un viņam ir vismaz 5 gadu darba pieredze. Pēc Nordtrendelāgas Koledžas un LOB vienošanās, LOB kā kursu organizatore ir tiesīga apliecināt arī brīvprātīgo darbu LOB veiktajos pētījumos šai otrajai cilvēku kategorijai. Potenciālajam dalībniekam ir jāatbilst tikai VIENAM no šiem diviem kritērijiem (vai nu 18 gadi un vidusskolas diploms, vai 25 gadi un 5 gadu darba pieredze).

Lai segtu kursu dalībnieku nakšņošanas izmaksas un veicinātu piedalīšanos kursos, nevis pēdējā brīža atteikumu, ir noteikta dalības maksa - 15,00 EUR par vienu nedēļas nogali LOB biedriem un 30,00 EUR jebkuram citam interesentam. Tādējādi - tā kā minimālais sesiju skaits ir 4, tad minimālā maksa ir 60,00 EUR LOB biedriem un 120 EUR jebkuram citam interesentam. Konkrētā summa ir atkarīga no plānoto sesiju skaita. Viens dalībnieks drīkst apmeklēt arī visas 7 sesijas, tādā gadījumā maksa ir 105,00 EUR LOB biedriem un 210,00 EUR jebkuram citam interesentam.

Šajā maksā NAV iekļauti ēdināšanas izdevumi. Par ēdināšanas iespējām katrā konkrētajā ekskursijā tās dalībnieki tiks sīkāk informēti atsevišķā vēstulē. Dažos gadījumos ir jābūt gataviem ņemt līdzi savu proviantu (sviestmaizes u. tml.), jo sabiedriskās ēdināšanas iespējas apkārtnē ir ierobežotas un kursu organizētājiem ir apgrūtinoši noorganizēt pārtiku visai grupai (piemēram, purvā).

Nakšņošanai dalībniekiem būs nepieciešams SAVS personīgais guļammaiss!

Lai pieteiktos kursos, lūdzu, atsūtiet aizpildītu pieteikšanās anketu kursu koordinatoram Oskaram Keišam pa e-pastu: oskars.keiss@lu.lv vai pa pastu LOB; a/k 105; LV-1046 Rīgā.

Pēc tam Jūs saņemsiet sīkākus norādījumus, t.sk., kā pieteikties un veikt testa eksāmenu mājaslapā https://www.birdid.no PIRMS kursu sākuma.

Pirms kursu sākuma - līdz 15. martam, lūdzu, iemaksājiet LOB kontā (Latvijas Ornitoloģijas biedrība; reģ. nr. 40008002230; Swedbank, HABALV22; konts LV34HABA000140J035491, atzīme: "tāda un tāda dalībnieka (vārds, uzvārds) samaksa par LOB kursiem dabā") to naudas summu, kas sakrīt ar Jūsu plānoto apmeklējamo sesiju skaitu (bet ne mazāk par 4 sesijām). Ja līdz 28. martam (kursu sākumam), Jūs pārdomājat, varat par to līdz 28. martam rakstiski paziņot kursu organizētājam un LOB Jums atmaksās naudu, izņemot par pirmo sesiju. Tātad, netiks atmaksāti 15 EUR.

Dalības maksu ir iespējams maksāt arī divās daļās, no kuras vismaz pusi (bet ne mazāk kā 40 EUR) līdz 15. martam, bet atlikušo līdz 15. aprīlim.

Kursi notiks, ja pieteiksies un samaksās vismaz 10 dalībnieku. Ja vajadzīgais dalībnieku skaits (10) nepieteiksies un nesamaksās dalības naudu līdz 15. martam, kursi nenotiks un LOB atmaksās tiem dalībniekiem, kas bija pieteikušies un samaksājuši, visu naudu atpakaļ.

Ja pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā iespējams uzņemt (vairāk par 20), kursos varēs piedalīties tie 20 dalībnieki, kas samaksājuši dalības maksu pirmie. LOB ir tiesīga atteikt dalību kursos, ja potenciālais dalībnieks neatbilst Nordtrendelāgas Koledžas noteiktajām prasībām (sk. iepriekš).

Neparedzētu ārkārtas apstākļu dēļ LOB ir tiesīga mainīt kursu norises vietu vai datumu. Šādos gadījumos dalībniekam tiek piedāvāts piedalīties citā sesijā vai, ja tas nav iespējams, atmaksāta dalības maksa par šo sesiju.

 

Pieteikšanās anketa (MS Word formātā)

Informācija un pieteikšanās anketa MS Word formātā

 

Oskars Keišs, oskars.keiss@lu.lv