Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Sliktās biodegvielas beigu sākums

2015. gada 15. aprīlī Eiropas Parlamenta Vides komisija ar pārliecinošu balsu vairākumu* apstiprināja politisko vienošanos ar ES Padomi, kas ierobežo pirmās paaudzes biodegvielas lietošanu. Šis balsojums noslēdza vairāk nekā piecus gadus ilgušo politisko cīkstēšanos par un ap biodegvielu plusiem un mīnusiem. Pašlaik šī vienošanās ir "divu zīmogu attālumā" no likumprojekta - tas vēl jāapstiprina Eiropas Parlamenta plenārsēdē un ministru Padomē, kas notiks aprīlī un maijā.

 

Trēsa Robeijnsa (Trees Robijns), BirdLife Europe**, ES lauksaimniecības un bioenerģijas politikas speciāliste paziņoja: "Šis līgums ir tālu no ideāla, bet tā pamata doma ir skaidra. Šis ir pirmās paaudzes biodegvielu beigu sākums. Eiropa ierobežo to lietošanu, jo nevaram atļauties tās gan no klimata, gan vides, gan arī sociālās viedokļa. Pirmo reizi būs jāuzrāda visas, gan tiešās, gan netiešās, emisijas, lai Eiropas pilsoņiem nerastos šaubas par to pilno ietekmi. Šie pārskati varēs tikt izmantoti, lai dotu informāciju nākotnes likumprojektiem par atjaunojamajiem energoresursiem, īpaši Klimata un enerģijas paketes līdz 2030. gadam kontekstā."

Par spīti sākotnējiem nevalstisko organizāciju brīdinājumiem par to, ka biodegviela, kas iegūtas no lauksaimniecības, pēc būtības nav ilgtspējīga, likumprojektu veidotāji tomēr nodevās šā jaunā, māņus ilgtspējīgā, plaukstošā sektora finansēšanai. Līdz ar to tiešā un netiešā ietekme kļuva acīmredzama - pasaulē pieauga pieprasījums pēc lauksaimniecības zemēm, kā rezultātā tika izcirsti meži, lai radītu eļļas palmu plantācijas, un pļavas uzartas, lai audzētu rapsi un kukurūzu. Šā biodegvielas uzplaukuma ietekme uz klimatu, dabas daudzveidību un sabiedrību ir pārāk liela. Pieprasījums pēc lauksaimniecības biodegvielas, ko īpaši pastiprinājušas lielās nodokļu atlaides prasības pēc biodegvielas piejaukuma parastajai degvielai, ir piesaistījis milzīgas investīcijas un aizvietojis pārtikas ražošanu un dabīgos biotopus.

"Šodien," kā skaidro Trēsa Robeijnsa, "Eiropa uzgriež muguru neilgtspējīgai biodegvielai un dodas tālāk. Lai šis ir skaidrs vēstījums gan likumdevējiem, gan investoriem. Otrās paaudzes biodegvielu industrijai būtu jāmācās no šīs pieredzes. Atjaunojamajiem energoresursiem jābūt ilgtspējīgiem vienalga, vai to dēvētu par bio, uzlaboto vai otrās paaudzes degvielu. BirdLife cer, ka likumdevēji šo balsojumu uztvers kā sākumu jaunai, vairāk ilgtspējīgai visu veidu biodegvielas attīstībai."

 

---

* Vienošanās tika apstiprināta ar 51 balsīm par, 12 pret un 1 atturoties, kopā balsojot 64 Eiropas Parlamenta Vides komisijas deputātiem.

Par vienošanās rezultātiem īsumā:

 • 7% limits ierobežo sākotnējo dalībvalstu valdību plānu palielināt biodegvielu apjomu līdz pat 8,6%, kas ir gandrīz 10% mērķis izmantot atjaunojamos energoresursus transporta jomā. Šis limits nodrošinās 320 milj. tonnu CO2 izmešu rašanos no biodegvielas izmantošanas.

 • Dalībvalstīm ir iespēja arī realizēt biodegvielas izmantošanu zem 7% limita.

 • Pirmo reizi Eiropā būs jāuzrāda arī netiešās emisijas. Tas dos lielāku skaidrību par pilnu lauksaimniecības biodegvielas iespaidu.

 • Tiek radīts 0,5% uzlabotās (bio)degvielas izmantošanas mērķis, turklāt daži no šīs biodegvielas veidiem var tikt ieskaitīti vairākkārtīgi. Kaut ļoti pieticīgi, dokumentā ir pievienots neliels ilgtspējības elements, jo tas atsaucas arī uz atkritumu iedalījumu hierarhiju Direktīvā 2008/98/EK par Atkritumiem.

   

  ** BirdLife Europe ir starptautiskas dabas aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International Eiropas nodaļa, kas ietver dabas aizsardzības organizācijas 47 valstīs, ieskaitot visas ES dalībvalstis, un ir vadošā organizācija putnu aizsardzībā. Ar savu unikālo vietējo-līdz-globālo pieeju BirdLife nodrošina pārliecinošu un ilgstošu dabas aizsardzību, no kā gūst labumu gan cilvēki, gan daba. Latvijā BirdLife International pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

   

 •