Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Novērota pirmā pērn ar krāsainiem gredzeniem iezīmētā zaļā vārna

Attēls 1. Viens no trim lielajiem mazuļiem.2005. gada 2. jūnijā Garkalnes apkārtnes mežos pirmoreiz novērota zaļā vārna ar individuālu krāsaino gredzenu kombināciju „xM-GR” (zaļš plastmasas gredzens virs sarkana uz labās kājas, viens numurēts metāla gredzens uz kreisās). Šis putns gredzenots Garkalnes apkārtnē 2004. gada 16. jūlijā kā viens no trim lieliem mazuļiem (skat. att.1.). Tagad jaunā zaļā vārna medīja kukaiņus no mežmalas priežu zemākajiem sausajiem zariem (skat. att. 2.).

 

 

Attēls 2. Kukaiņus medījot. Pateicoties krāsaino gredzenu "pasei", izdevies noteikt precīzu zaļās vārnas vecumu (otrais kalendārais dzīves gads) un attālumu no novērojuma vietas līdz dzimšanas vietai - aptuveni 1810 m. Nozīmīgi jau tas vien, ka pierādīta jaunā putna atgriešanās dzimšanas vietā nākamajā vasarā, pēc ilgā ceļojuma uz ziemošanas vietām Āfrikas dienvidaustrumos un atpakaļ.

Zaļo vārnu mazuļu gredzenošanu ar krāsainajiem gredzeniem (viegliem, bet izturīgiem plastmasas gredzeniem) LOB uzsāka 2004. gadā, lai noskaidrotu vairākus svarīgus zaļo vārnu dzīves aspektus, piemēram, dzimumgatavības vecumu, uzticību ligzdvietai, barošanās lidojumu attālumu. Pērn Rīgas rajona Garkalnes mežos un pie Silakroga ar individuālām dažādu krāsu gredzenu kombinācijām apgredzenoti 37 zaļo vārnu mazuļi. Katram mazulim uzlikti divi, parasti – dažādu krāsu – gredzeni (skat. att. 3.). Tikai septiņiem mazuļiem abi gredzeni uz vienas kājas ir vienādās krāsās (skat. att. 4.).

Attēls 3. Mazulis ar 2. dažādu krāsu plastmasas gredzeniem.

Līdz tam Garkalnes apkārtnē piecu gadu laikā 105 zaļo vārnu mazuļi tika apgredzenoti ar standarta numurētajiem metāla gredzeniem, taču vēlāk nereti novērotos gredzenotos putnus nebija iespējams identificēt.

Turpmākie novērojumi šogad Garkalnes mežos varētu atklāt vēl daudz interesantu ziņu par zaļo vārnu „privāto dzīvi”. Varbūt izdosies atkārtoti sastapt arī šīgada pirmo pamanīto zaļvārnu ar gredzeniem „xM-GR”.

Lai vērtīgo un izzūdošās sugas aizsardzībai potenciāli pielietojamo zināšanu krājumu palielinātu, sākot ar šo gadu, aicinu novērotājus īpaši vērīgi aplūkot katru zaļo vārnu – un ziņot par katru pamanītu putnu ar krāsainiem gredzeniem. Galvenā uzmanība jāpievērš tam, uz kuras kājas un kādā secībā (kurš gredzens augšā, kurš apakšā), bet galvenais – kādā krāsā ir gredzeni. Ārkārtīgi svarīgi piefiksēt precīzu novērošanas (putna atrašanās) vietu. Jāatceras, ka putnam, kas pielidojis pie dobuma vai būra, gredzeni redzami apgrieztā secībā. Lai izvairītos no kļūdām, gredzenu krāsa un izvietojums obligāti jāpieraksta uzreiz pēc novērojuma.

Attēls 4. Mazulis ar 2 vienādas krāsas gredzeniemPamanīt gredzenus uz zaļās vārnas īsajām kājām nav viegli - parasti putns sēž, tām uztupies, tādējādi paslēpjot kājas vēdera spalvās. Taču nereti, pacelšanās vai nolaišanās brīdī, kā arī zemē vai uz slīpas virsmas (piemēram, nolīkuša zara) kājas ir saskatāmas.

Par katru novērotu zaļo vārnu ar nolasītiem krāsainajiem gredzeniem lūdzu ziņot, zvanot pa tālruni 7221580 vai 9491927, vai arī rakstot uz e-pasta adresi edmunds#lob.lv (# vietā liekot @)! Veiksmīgākajam novērotājam un fotogrāfam reizē – par precīzi datētu zaļās vārnas fotouzņēmumu ar nepārprotami saskatāmiem krāsainajiem gredzeniem un precīzi zināmu novērošanas vietu apsolām vērtīgu balvu.

Edmunds Račinskis

02.06.2005.