Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

21. maijs: Eiropas Natura 2000 diena

Sacensību "Torņu cīņas 2015" komanda "Himantopus himantopus" sniedz vēstījumu Natura 2000 dienai.

Šodien, 21. maijā, visā Eiropā atzīmē "Eiropas Natura 2000 dienu". Kampaņas ietvaros visi Eiropas iedzīvotāji tiek aicināti sniegt vienkāršus vēstījumus, lai saglabātu aizsargājamās dabas teritorijas un tajās atrodamās dabas bagātības. Katru gadu vēstījumi veicinās kādas konkrētas - īpašas Natura 2000 teritorijas saglabāšanu Eiropā. Šā gada kampaņai izvēlētā vieta atrodas Vācijā - Hāfeles upe, kas ir viena no vērtīgākajām mitrāju vietām Centrāleiropā. Tāpat ikviens tiek aicināts iestāties par Natura 2000 tīkla pamatu - Putnu un Biotopu direktīvu - saglabāšanu, parakstoties kampaņas "Dabas Trauksme" ietvaros: http://lob.lv/naturealert

 

Vienkāršs tauriņa spārnu vēziens var mainīt pasauli

www.natura2000day.eu interneta vietnē ikviens var piedalīties kampaņā ar nelielu vēstījumu - publicējot fotoattēlu, kurā ar plaukstu palīdzību izveidots tauriņš. Ja attēls tiek ievietots Twitter, Facebook vai Instagram, tas jāiezīmē ar mirkļbirku #natura2000day. Vēstījumu var nofotografēt jebkurā vietā, bet var apmeklēt arī savu mīļāko Natura 2000 vietu Latvijā. Katrs vēstījums palīdzēs veikt saglabāšanas darbības Natura 2000 vietā Vācijā - Hāfeles upē, kur mājvietu ir radušas tūkstošiem apdraudēto sugu putnu, kā arī tā ir svarīga atpūtas vieta migrējošajiem putniem.

Garantija nākotnei

Natura 2000 tīkls ietver vairāk nekā 27 000 aizsargājamo teritoriju, lai nodrošinātu Eiropas vērtīgāko un apdraudēto sugu un biotopu saglabāšanu ilgtermiņā. Šīs vietas ir ne tikai dabas rezervāti, bet arī vietas ar ekonomisko nozīmi, piemēram, zveja, kultūraugu un dzīvnieku audzēšana, medniecība un tūrisms. Šīs vietas mums arī piedāvā saglabāt mūsu veselību un dzīves kvalitāti.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pētījumu par ekonomikas ieguvumiem Natura 2000 tīklā, katru gadu tiek radītas vidēji 12 miljoni darba vietu saistībā ar šīm vietām, kā arī rada tiešos ienākumus no tūrisma 5-9 miljardu eiro apmērā katru gadu.

Kāpēc šis datums?

1992. gada 21. maijā tika apstiprināta Biotopu direktīva. Šī direktīva un Putnu direktīva (apstiprināta 1979. gadā) ir pamats Natura 2000 tīklam. Diemžēl, ir pamats bažām, ka šīs direktīvas varētu tikt vājinātas, tāpēc ikviens iedzīvotājs ir aicināts parakstīties PAR šo Dabas direktīvu saglabāšanu: http://lob.lv/naturealert

 

Sacensību "Torņu cīņas 2015" komanda "Ķauķīši" sniedz vēstījumu Natura 2000 dienai.

 

Video:

 

Papildu informācija:

Spānijā aizsāktajai "Eiropas Natura 2000 dienai" kampaņai ir pievienojušās arī Horvātija, Kipra, Somija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija un Lielbritānija, kurās katra valsts piedalās ar šīs valsts BirdLife International sadarbības partneri (Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrību).

Kampaņu "Eiropas Natura 2000 diena" Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333 teritorijas - 4 dabas rezervāti, 4 nacionālie parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 9 dabas pieminekļi, un 24 mikroliegumi. Natura 2000 sauszemes teritorijas aizņem 12% jeb 787 729 ha no Latvijas sauszemes kopplatības. Vairāk informācijas par īpaši aizsargājamajām, t.sk. Natura 2000, teritorijām atrodama DAP interneta vietnes sadaļā ĪADT.

 

Sagatavoja: Agnis Bušs, Eiropas Natura 2000 Diena koordinators Latvijā, agnis@putnidaba.lv