Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

Vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju divu mēnešu laikā aicināja Eiropas Komisiju aizsargāt dabas vērtības visā Eiropas Savienībā (ES). Šī ir lielākā sabiedriskā apspriešana ES vēsturē no pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrības viedokļa apzināšanā un atbilžu sniegšanā viedokļa.

Šā gada maijā lielākās dabas aizsardzības organizācijas*, kā atbildi ES komisijas ierosinājumam pārvērtēt esošos ES dabas aizsardzības likumus un aicinājumam piedalīties sabiedrības viedokļa apzināšanā, uzsāka kampaņu "Dabas Trauksme" (Nature Alert; www.naturealert.eu). Tās laikā ikviens eiropietis tika aicināts izteikt viedokli par dabas vērtību aizsardzības nepieciešamību ES. Kampaņa "Dabas Trauksme" noslēdzās pagājušās nedēļas beigās. Tajā divu mēnešu laikā iesaistījās vairāk nekā 120 dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju (NVO) no visas ES un 520 325 eiropiešu, norādot, ka ES dabas aizsardzības likumiem nevajadzētu tikt mainītiem.

Šobrīd ES likumi aizsargā vairāk nekā 1000 Eiropas sugu (t.sk., jūras ērgli, melno stārķi u.c.) un 27 000 dabas pieminekļu. Tādējādi Eiropā atrodas lielākais aizsargājamo dabas teritoriju tīkls - Natura 2000, kas aizņem apmēram vienu piekto daļu no ES platības.

Zinātniskie pētījumi parāda, ka esošie dabas aizsardzības likumi efektīvi ir pasargājuši galvenās apdraudētās sugas un dzīvotnes, kā arī devuši sociāli - ekonomiskos labumus vietējām sabiedrībām un reģioniem. Vairāk par dabas aizsardzības NVO iesniegtajiem zinātniskajiem pierādījumiem un pētījumiem skatīt šeit:

 • BirdLife Evidence

 • WWF Evidence Gathering Questionnaire for the Fitness Check of the Nature Directives

 • FOE Evidence gathering Questionnaire

 • EEB Evidence gathering Questionnaire

   

  * Eiropā kampaņu "Dabas Trauksme" (Nature Alert) organizēja BirdLife International Eiropas nodaļa, Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau), Friends of the Earth Europe un Pasaules Dabas fonds (WWF). Latvijā kampaņu koordinēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Dabas fonds.

         

           

   

 •