Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām aizsargāt putnu ligzdošanas vietas uz Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves salām

Foto: V. Ķerus
Lielais ķīris

Atsaucoties uz Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” publicēto rakstu „Kaiju olu omlete var izmaksāt simtiem latu”, kas informē par vietējiem iedzīvotājiem, kas pārtikas vajadzībām lasa putnu olas no ligzdām uz Radžu ūdenskrātuves salām, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina nodrošināt putnu ligzdošanas vietu aizsardzību šajā teritorijā.

Radžu ūdenskrātuves salas ir nozīmīga vairāku sugu putnu ligzdošanas vieta. Šeit lielā skaitā ligzdo kaijas, zīriņi un pīles, arī dažādi bridējputni – upes tilbītes, upes tārtiņi un jūrasžagatas, arī daudz cekuldūkuru. Vislielākajā skaitā – līdz 2000 pāru – šeit ligzdo īpaši aizsargājama suga lielais ķīris – balta kaija ar tumši brūnu galvu. Šeit ligzdo arī ap 200 pāru īpaši aizsargājamo upes zīriņu.

Teiču dabas rezervāta ornitologs Andris Avotiņš skaidro, ka iedzīvotāju lasītās olas, visticamāk, ir tieši īpaši aizsargājamo lielo ķīru olas, jo to ligzdas ir uz zemes, kompaktās grupās, atklātas un viegli ieraugāmas. Ornitologs uzsver, ka pastāv maza varbūtība, ka tiktu lasītas citu putnu olas, jo tās ir vai nu mazas, piemēram, zīriņiem, vai noslēptas zem zālēm – pīlēm.

Foto: V. Ķerus
Lielā ķīra ligzda

Der atcerēties, ka Latvijas Sugu un biotopu aizsardzības likums aizliedz īpaši aizsargājamo sugu apzinātu olu bojāšanu, to izņemšanu no ligzdām un kolekcionēšanu. Sodu par šādu rīcību nosaka MK 2001. gada 13. marta noteikumi Nr. 117 „Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu”, kas paredz par lielo ķīru vai upes zīriņu dējuma iznīcināšanu vai bojāšanu atlīdzināt zaudējumus četru minimālo mēnešalgu apmērā par katru no dējuma izņemto olu.

Lai nodrošinātu labāku putnu ligzdošanas vietas uz Radžu ūdenskrātuves salām aizsardzību, ornitologs A. Avotiņš tuvākajā laikā sagatavos un iesniegs Jēkabpils Domei priekšlikumus, ar kuriem papildināt „Radžu ūdenskrātuves un Meža parka apsaimniekošanas un lietošanas noteikumus”.