Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Atklāj putnu burvību rudenī - Eiropas putnu vērošanas dienas 2015

LOB Rīgas vietējā grupa vēro putnus. Foto: Agnis Bušs

Lielākā daļa cilvēku zina, ka rudenī gājputni dodas uz siltajām zemēm. Taču Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu aicina ne tikai zināt, bet arī atklāt putnu burvību rudenī, ko sniedz putnu migrācija! 3. un 4. oktobrī ikviens iedzīvotājs tiek aicināts pievienoties ap 25 bezmaksas pasākumiem dažādās Latvijas vietās. Turklāt putni nav obligāti jāpazīst - iepazīsim tos kopā!

Eiropas Putnu vērošanas dienas ir ikgadējs pasākums, kas ietver simtiem aktivitāšu dažādās valstīs. Putnu novērošanas vietās novērotie putni, kā arī cilvēku skaits, kas piedalījies pasākumā, tiek saskaitīti un nacionālās organizācijas sniedz par tiem informāciju Eiropas centram, kas šogad atrodas Nīderlandē. Iepriekšējā gadā Eiropas Putnu vērošanas dienu ietvaros vairāk nekā 23 000 cilvēku no 33 valstīm vienas nedēļas nogales laikā saskaitīja 2 531 787 putnus. Savukārt, Latvijā ap 780 dalībnieku kopā reģistrēja 91 102 putnus no 153 sugām.

Putni migrācijas laikā saskarās ar dažādiem apdraudējumiem. Nesens starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju apvienības BirdLife International pētījums liecina, ka 25 miljoni (!) migrējošo putnu katru gadu tiek noķerti Vidusjūras reģiona valstīs. Pēc tam vairumam putnu tālāk vēl jāpārvar nedraudzīgais Sahāras tuksnesis un citas briesmas divas reizes gadā. BirdLife partnerorganizācijas (Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrība) turpina sniegt atbalstu, lai cīnītos ar nelegālajām putnu medībām to migrācijas laikā.

Migrējošajām putnu sugām ļoti nozīmīgas ir ne tikai ligzdošanas vietas ziemeļos, bet arī piemērotas atpūtas un barošanās vietas migrācijas ceļā, kā arī piemērotas dzīvotnes ziemošanas vietās. Eiropas putnu vērošanas dienu jeb EuroBirdwatch 2015 mērķis ir pievērst uzmanību putnu migrācijas brīnumam un migrējošo putnu vajadzībām ceļošanas laikā un ziemošanas vietās Vidusjūras reģionā un Āfrikā. Ikviens interesents var arī pats izspēlēt baltā stārķa vai bezdelīgas migrācijas spēli, lai labāk saprastu, ar kādām briesmām jāsastopas putniem migrācijas laikā. Spēles atrodamas LOB interneta lapas www.lob.lv sadaļā "Skolotājiem".

Eiropas Putnu vērošanas dienas EuroBirdwatch15 Latvijā organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas ir BirdLife International partneris Latvijā, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

     

 

Pasākumu plāns (var tikt vēl papildināts)

3.oktobris

Ķemeru nacionālais parks
1) Putnu vērošanas ekskursijas (ar autobusu) plkst. 9.00-13.00 un 14.00-18.00 uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām. Ekskursijas vadīs Jānis Ķuze, LOB Jūrmalas vietējā grupa.
2) Plkst. 9.00-14.00 putnu vērošana no CEMEX putnu torņa (Kaņiera ezera Riekstu pussalā) ornitologa Viestura Vintuļa vadībā.
3) Norises Meža mājā (Ķemeros):
- plkst. 11.00-15.00 barotavu gatavošana no dažādiem materiāliem, veicinot to otrreizēju izmantošanu (PET pudeles, piena pakas u.tml.)
- prezentācija par putnu barošanu ziemā.
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr.: 26577265.

Putnu vērošana Sātiņu zivju dīķos, Saldus novadā (ar autobusu). Tikšanās plkst. 10.00 Saldus autoostā (Jelgavas iela 2), ekskursija ilgs līdz plkst. 14.00. Sātiņu zivju dīķi ir interesanta un dzīvīga dabas vērošanas vieta. Pieteikšanās: 22497233. Ekskursijas vadītāja Zigrīda Jansone.

Putnu vērošana Rīgā (pastaiga). Tikšanās plkst. 8.20 pie Latvijas Dabas muzeja (K.Barona iela 4), brauciens no Centrālās stacijas ar 18. autobusu (plkst. 8.36) uz Dārziņiem. Vai ir iespēja pievienoties 18. autobusa galapunktā Dārziņos (plkst. 9.20). Pastaiga (ap 4 km) maršrutā: Dārziņu atteka, Rīgas HES, Daugava lejpus HES līdz Rumbulai. Ekskursijas noslēgums ap plkst. 13.00 Rumbulā (atpakaļ uz Rīgu var braukt ar 15. vai 18. autobusu, vai no Rumbulas stacijas izmantojot Pasažieru vilciena pakalpojumus). Pieteikšanās: 26446487. Ekskursijas vadītājs Ruslans Matrozis, LOB Rīgas vietējā grupa.

Putnu vērošana Kolkas ragā (pastaiga), Dundagas novads. Tikšanās plkst. 9.00 un 11.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Pieteikšanās: 26638608. Ekskursijas vadītājs Gaidis Grandāns.

Putnu vērošana Burtnieku ezera apkārtnē (pastaiga). Tikšanās plkst. 10.00 pie Burtnieku muižas parka vārtiem, Burtniekos. Vajadzīgs laika apstākļiem piemērots apģērbs un slēgti apavi. Pieteikšanās: 26446487. Ekskursijas vadītājs: Dagnis Mukāns.

Papes ezera dabas parks - migrējošo putnu gredzenošana un vērošana LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas novadā. Interesenti tiek gaidīti no plkst. 8.00 līdz 12.00, ornitologs iepazīstinās ar putniem un to gredzenošanu un migrējošo putnu novērošanas un ķeršanas metodēm. Ekskursiju vadīs: Dr. Oskars Keišs. Pieteikšanās: 29236300.

Putnu vērošanas pārgājiens Litenē, Gulbenes nov. Tikšanās plkst. 9:00 pie bijušās Litenes mežniecības. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 13.00, tā laikā apsekosim Litenes muižas parku un apkārtējos laukus. Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns, LOB Litenes vietējās grupas vadītājs. Pieteikšanās: 26264611.

Putnu (papīra un plastikas) un putnu būru darbnīca Līgatnes amatu centrā (Pilsoņu ielā 4, Līgatnē). Sākums plkst. 11.00. Atbilstošu laika apstākļu gadījumā putnu vērošana Līgatnes apkārtnē sadarbībā ar LOB Cēsu vietējo grupu. Pieteikšanās/papildu informācija: 26857059.

Putnu vērošana un izturības pārgājiens Dikļi-Augstroze (ar nakšņošanu mežā). Tikšanās plkst. 11.00 Dikļu autobusa pieturā. Papildu informācija un pieteikšanās uz e-pastu: davis@headoutdoors.net. Ekskursijas vadītājs: Dāvis Drazdovskis.
Piezīme: katrs dalībnieks pats izvērtē savas spējas un veselības stāvokli, lai piedalītos pārgājienā. Atbildību par sevi pārgājienā laikā uzņemas paši dalībnieki, bet par nepilngadīgajā personām - viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi.

Putnu vērošanas ekskursija apkārt Lubānam (ar autobusu). Tikšanās plkst. 9.00 Madonas saieta laukumā Madonā, braukšana ap Lubāna ezeru. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un, ja ir, binoklis. Ekskursiju pie Lubāna ar autobusu vadīs Andris Avotiņš jun. Pieteikšanās: 29234956 (Lelde, Līga). Vietu skaits ierobežots.

Migrējošo putnu vērošana pie Liepājas ezera (pastaiga). Tikšanās plkst. 8.00, Liepājā, Ezermalas ielā pie Zirgusalas dambja. Nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursijas vadītājs Edgars Lediņš. Pieteikšanās: 26446487.
Putnu vērošanas pastaigas Liepājā atbalsta Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa.

 

4.oktobris

Ķemeru nacionālais parks
1) Putnu vērošanas ekskursijas (ar autobusu) plkst. 9.00-13.00 uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām. Ekskursijas vadīs Jānis Ķuze, LOB Jūrmalas vietējā grupa.
2) Norises Meža mājā (Ķemeros):
- putnu tematikai veltīta māla darbnīca;
- plkst. 11.00-15.00 barotavu gatavošana no dažādiem materiāliem, veicinot to otrreizēju izmantošanu (PET pudeles, piena pakas u.tml.)
- prezentācija par putnu barošanu ziemā.
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr.: 26577265.

Putnu vērošanas ekskursija Rīgā un tās apkārtnē (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.00 pie Latvijas Dabas muzeja (K.Barona ielā 4, Rīgā), maršruts: Juglas ezera Brekšu kakts, Mašēnu ezers, M.Baltezers, L.Baltezers, Ķīšezera Pils kakts. Ekskursijas noslēgums ap plkst. 13.00 (atpakaļ K.Barona ielā 4, Rīgā). Ekskursiju vadīs Ruslans Matrozis, LOB Rīgas vietējā grupa. Pieteikšanās: 26446487.

Papes ezera dabas parks - migrējošo putnu gredzenošana un vērošana LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas novadā. Interesenti tiek gaidīti no plkst. 8.00 līdz 12.00, ornitologs iepazīstinās ar putniem un to gredzenošanu un migrējošo putnu novērošanas un ķeršanas metodēm. Ekskursiju vadīs: Dr. Oskars Keišs. Pieteikšanās: 29236300.

Randu pļavās putnu vērošanas ekskursija un putnu papīra modeļu veidošana. Satikšanās stāvlaukumā pie Randu pļavu norādes (šoseja A1, Salacgrīvas novads, aiz Kuivižiem), plkst. 10.00, pasākums ilgs līdz plkst. 13.00. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Pieteikšanās: 26446487. Ekskursijas vadītājs: Dagnis Mukāns.

Putnu vērošana Ķeipenes apkārtnē (pārgājiens). Pulcēšanās plkst. 10.00 pie Ķeipenes kultūras nama Akas ielā, Ķeipenē. Līdzi jāņem binokļi, laika apstākļiem piemērots apģērbs, slēgti apavi. Pieteikšanās: 29149759. Ekskursiju vadīs Imants Jakovļevs.

Putnu vērošana Rāznas nacionālajā parkā (pastaiga). Sākums plkst. 10.00, tikšanās pie Kaunatas pienotavas (Rāznas iela 20, Kaunata). Putnu vērošana Kaunatā un Rāznas ezera apkārtnē. Ekskursijas vadītājs: Vitālijs Ignatjevs. Līdzi ņemami binokļi, putnu noteicēji, laika apstākļiem un iešanai dabā piemēroti apavi un apģērbs, noderēs arī sviestmaizes. Pieteikšanās: 26247732.

Dabas izglītības centrā "Rāzna" (Skolas ielā 3, Mākoņkalnā, Lipuškos) no plkst. 12.00 līdz 15.00 izzinoši radošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Pieteikšanās un vairāk informācijas par aktivitātēm dabas izglītības centrā pie Regīnas Indriķes pa tālr. 29139677.

Putnu vērošanas pārgājiens Jaunpiebalgā. Tikšanās pie Jaunpiebalgas pagasta pārvaldes Gaujas ielā 4, plkst. 10.00. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 14.00, pārgājiena laikā apsekosim Gaujas krastus un apkārtējos laukus. Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs LOB Litenes vietējās grupas vadītājs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611.

Migrējošo putnu vērošana pie Liepājas ezera. Tikšanās plkst. 10.00, Liepājā, Ezermalas ielā pie Zirgusalas dambja. Pastaiga. Nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursijas vadītājs: Jurģis Šuba. Pieteikšanās: 29361851.
Putnu vērošanas pastaigas Liepājā atbalsta Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa.

Pie Lubāna mitrāja informācijas centra (Ošupes pagasts, Madonas novads) notiks gaigalu/pūču būru gatavošana plkst. 10.00-15.00. Materiāli tiek nodrošināti, līdzi jāņem āmurs. Pieteikšanās: 29234956 (Lelde, Līga).

 

Papildu informācija: Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv