Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Ekspertu pētījums: Eiropas dabas likumi atbilst mērķim

Saskaņā ar Eiropas Komisijai veikto starptautisko ekspertu pētījumu svarīgākie nepārskatītie Eiropas dabas aizsardzības likumi sniedz daudz vairāk labumu nekā izmaksu.

Ceturtdien, 12. novembrī Eiropas Komisija publicēja sākotnējos secinājumus par atbilstības pārbaudi jeb "REFIT" (Eiropas Komisijas Normatīvā atbilstības un izpildes programma) procesu par Putnu un Biotopu direktīvām.

Pastāv nevēlama iespēja, ka šie likumi, kas zināmi arī kā Dabas direktīvas, var tikt pārskatīti, apvienoti vai pavājināta to nozīme, kas ir daļa no prezidenta Žana Kloda Junkera un viceprezidenta Timmermaņa virzītā "labākā regulējuma".

Bet tehnisko ekspertu žūrijas apkopotais pētījuma novērtējums nerada iemeslus, lai apvienotu direktīvas un vēsta, ka tās ir saskaņotas arī ar citām Eiropas Savienības politikas jomām un tiesību aktiem.

Turklāt tajā ir izklāstītas milzīgās likumu priekšrocības salīdzinājumā ar to, cik daudz tie izmaksā. Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla, kas ir atbildīgs par dabas jomai saistošajiem likumiem, izmaksas ir vērtējamas ar 5,8 miljardiem eiro gadā, bet rada ekosistēmu pakalpojumu priekšrocības un labumus aptuveni 200-300 miljardu eiro vērtību gadā, un vēl atbalsta vietējo ekonomiku par 50-85 miljardiem eiro gadā. Kopumā dabas direktīvas rada pozitīvu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un ļauj attīstīties arī ekonomikai, kas ir savietojama ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Ariels Brunners, BirdLife Europe Politikas vecākais vadītājs, paziņoja: "Atbilstības pārbaudes pierādījumi ir pilnīgi skaidri - Putnu un Biotopu direktīvas atbilst mērķim, un nav nepieciešama to apvienošana un modernizēšana. Pierādījumi arī skaidri parāda, kur ir reālās problēmas: vāja un nevienmērīga izpilde, finansējuma trūkums un nepareizas politikas ietekme, piemēram, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietekme."

Kamēr pierādījumi norāda, ka direktīvu apvienošana un modernizēšana nav nepieciešama, tie arī uzsver, cik vajadzīga ir izpildes stiprināšana, un to, ka Eiropas Savienības politika joprojām tiecas samazināt bioloģisko daudzveidību, kas ir jārisina.

Šīs publikācijas nāk klajā tikai nedēļu pirms izšķirošā atbilstības pārbaudes procesa notikuma. Dabas aizstāvji, politiķi un ES iestāžu pārstāvji pulcēsies piektdien, 20. novembrī Dabas direktīvu konferencē Briselē, ko rīko ES Vides komisārs Karmenu Vella. Turklāt nozares institūcija Eiropas Cementa asociācija šodien ir saistīta ar BirdLife, un kopīgi aicina aizsargāt dabas direktīvas.

 

Pielikumi:

  • Evaluation Study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives, DRAFT - Emerging Findings, For Fitness Check Conference of 20 November 2015 (.pdf)

  • Report on the open public consultation of the ‘fitness check’ on the Birds and Habitats Directives (.pdf)

  • Eiropas Cementa asociācija un BirdLife pieņem kopīgu nostāju par Eiropas Savienības direktīvām: skatīt latviski (.pdf) vai angliski (.pdf)

     

  •