Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Dižraibais dzenis - 2016. gada putns

Dižraibais dzenis Dendrocopos major. Foto: Selga Bērziņa/selgasfoto.lv

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) par 2016. gada putnu ir izvēlējusies dižraibo dzeni Dendrocopos major. Dižraibais dzenis apdzīvo dažādus mežus un ir biežāk sastopamā no deviņām Latvijas dzeņu sugām. Šogad plānots noskaidrot dižraibā dzeņa izplatību, tāpēc aicinām ikvienu iedzīvotāju ziņot par novērojumiem portālā Dabasdati.lv.

Dižraibais dzenis ir viens no meža "lietussarga" sugām, jo tā izkaltie dobumi noder ne tikai paša ligzdai, bet pēc tam arī citām putnu sugām, piemēram, zīlītēm un citiem dzīvniekiem.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: "Dabas aizsardzības uzdevums ir ne tikai uzlabot reti sastopamu sugu stāvokli, bet arī nodrošināt to, lai bieži sastopamu sugu stāvoklis nepasliktinātos. Tāpēc šogad esam vēlējušies īpaši izcelt parastu un visiem pazīstamu meža putnu sugu - dižraibo dzeni."

Pēdējos desmit gados dižraibā dzeņa populācija Latvijā bijusi stabila, bet, piemēram, mazo dzeņu skaits saskaņā ar LOB īstenotajām uzskaitēm ir samazinājies. Pavisam Latvijā sastopamas deviņas dzeņveidīgo putnu sugas - tītiņš, pelēkā dzilna, zaļā dzilna, melnā dzilna, dižraibais dzenis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, mazais dzenis un trīspirkstu dzenis. Šogad LOB īpašu uzmanību pievērsīs biežāk sastopamajai no tām, bet palīdzēs iepazīt arī pārējās dzeņu sugas un aicinās saglabāt to dzīvesvietas.

Šobrīd notiek arī informācijas vākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam, tāpēc par dzeņu novērojumiem ligzdošanas sezonā īpaši svarīgi ziņot portālā Dabasdati.lv. Papildus novērojumu ievākšanai portālā Dabasdati.lv, "Gada putna" akcijas ietvaros paredzētas arī dzeņu vērošanas ekskursijas, zīmējumu konkurss bērniem un citas aktivitātes. Savukārt līdz 15. janvārim vēl var paspēt piedalīties LOB žurnāla "Putni dabā" organizētajā fotokonkursā "Latvijas bungotāji", kurā daļa no iesniegtajām bildēm tiks izmantota Latvijas dzeņu noteikšanas raksta noformēšanā "Putni dabā" 2016. gada pirmajā numurā.

Gada putna akciju LOB rīko jau 21. reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012), kākaulis (2013), pupuķis (2014) un dzeltenais tārtiņš (2015).

 

Sagatavoja: Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv