Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Eiropas Parlaments nobalso par dabas aizsardzību

Eiropas Parlamenta deputāti Strasbūrā notikušajā plenārsēdē vakar, 2016. gada 2. februārī, pusdienlaikā ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja ziņojumu par vidusposma izvērtējumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kurā norādīts uz nepieciešamību saglabāt Putnu un Biotopu direktīvas. Ziņojumā uzsvērts, ka šo tiesību aktu pilnīga ieviešana, tai skaitā pietiekama finansējuma pieejamība ir būtiski priekšnosacījumi ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu sasniegšanai.

592 deputāti balsoja "par", tikai 52 deputāti - "pret", līdz ar to panākot izšķirošu rezultātu par labu dabas aizsardzībai.

Balsojums par šo tiesību aktu saglabāšanu ir saistīts ar abu iepriekšminēto dabas aizsardzības direktīvu izvērtējuma procedūru (Fitness Check), ko šobrīd veic Eiropas Komisija. Bažas raisa iespējamie mēģinājumi mīkstināt šobrīd spēkā esošo [dabas aizsardzības] regulējumu gadījumā, ja direktīvas tiktu "atvērtas" grozījumiem.

Saistībā ar vakardienas balsojumu jāatzīmē, ka vairāku dalībvalstu valdības iepriekš bija paudušas atbalstu direktīvām un decembrī ES Vides padome nobalsoja pret to grozīšanu.

Jāpiemin arī plašais sabiedrības atbalsts - vairāk nekā pusmiljons cilvēku (rekordliels rādītājs) pauda savu atbalstu šo tiesību aktu saglabāšanai sabiedriskās apspriešanas procesā, kas noslēdzās pagājušā gada jūlijā. Papildus, tuvojoties izšķirošajam balsojumam, tūkstošiem cilvēku no dažādām Eiropas valstīm, izmantojot sociālo tīklu "Twitter", aicināja savu valstu EP deputātus atbalstīt šo ziņojumu.

Ariels Brunners (Ariel Brunner), BirdLife Europe galvenais politikas plānošanas eksperts: "Šodien Parlaments pauda nepārprotamu ziņu F.Timmermanam un K.Vella: Jums nav mandāta atvērt Putnu un Biotopu direktīvas, bet Jums ir dots svarīgs mandāts nodrošināt šo tiesību aktu pilnvērtīgu ieviešanu. Ņemot vērā bezprecedenta vairākuma atbalstu šai ziņai, būtu nepiedodami, ja Komisija to atļautos ignorēt."

Parlamenta balsojums ir nozīmīgs posms kampaņā "Dabas Trauksme" (Nature Alert)*, ko īsteno BirdLife un citas dabas aizsardzības organizācijas, aicinot Eiropas Komisiju saglabāt šobrīd spēkā esošās dabas aizsardzības direktīvas un nodrošināt efektīvāku to ieviešanu, nevis uzsākt to grozījumu procedūru.

Plānots, ka direktīvu izvērtējuma rezultāti būs pieejami š.g. aprīlī.

Par šā ziņojuma apstiprināšanu nobalsoja visi Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā, kuri piedalījās balsojumā, - Iveta Grigule, Krišjānis Kariņš, Andrejs Mamikins, Artis Pabriks, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka un Roberts Zīle. Latvijas Ornitoloģijas biedrība izsaka pateicību mūsu deputātiem par atbalstu dabas aizsardzības stiprināšanā!

 

Sagatavoja Agnis Bušs (agnis@putnidaba.lv) un Dana Heiberga

 

* Eiropā kampaņu "Dabas Trauksme" (Nature Alert) organizēja BirdLife International Eiropas nodaļa, Eiropas Vides birojs (European Environmental Bureau), Friends of the Earth Europe un Pasaules Dabas fonds (WWF). Latvijā kampaņu koordinēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Dabas fonds.