Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB prezidentam Jānim Priedniekam – 60

Foto: Ruslans Matrozis

Šodien, 2016. gada 12. februārī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības prezidentam Dr. biol. Jānim Priedniekam paliek 60 gadu.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs, uzsver: " Jānis Priednieks savā darbā aptver visas LOB darbības jomas, aktīvi un konstruktīvi iestājoties par putnu aizsardzību Latvijas mežos un citās ekosistēmās, veltot laiku topošo ornitologu izglītošanai un tomēr atrodot iespēju arī doties laukā, lai iesaistītos putnu uzskaitēs. Tāpēc Jānis daudzējādā ziņā kalpo par paraugu citiem LOB biedriem un ne velti ticis ievēlēts par mūsu biedrības prezidentu."

Savas putnu pētnieka gaitas Jānis Priednieks sācis Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas Engures ezera peldošajā bāzē, pēc tam studējis LU Bioloģijas fakultātē.

Viens no nozīmīgākajiem veikumiem ir Jāņa darbs (kopā ar Māri Strazdu, Agri Strazdu un Aivaru Petriņu) pie pirmā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta, kura rezultāts ir 1989. gadā izdotā grāmata. Blakus efekts šim pasākumam bija daudzu iedzīvotāju pievēršana putnošanai, tādējādi veidojot kodolu LOB izveidei, kuras aktīvs biedrs Jānis ir kopš organizācijas dibināšanas, visus šos gadus būdams gan tās padomes loceklis, gan prezidents kopš 2012. gada.

No savu pētnieka gaitu sākuma līdz pat šim laikam galvenās Jāņa interešu jomas ir saistītas ar putnu faunas izpēti un aizsardzību galvenokārt mežu un lauku biotopos. Viņš, būdams viens no kompetentākajiem Latvijas speciālistiem dabas daudzveidības lietās, ir bijis gan dalībnieks, gan vadītājs daudziem pētījumiem, kas saistīti ar šiem jautājumiem. Viņa pētījumi atspoguļoti vairākos desmitos zinātnisko publikāciju. Pie Jāņa aktivitātēm jāmin arī viņa ilggadējā dalība Eiropas Putnu uzskaišu padomē (EBCC), dažādās Latvijas zinātniskās un konsultatīvās padomēs, dažādu izdevumu redkolēģijās, konferenču orgkomitejās.

Strādādams LU Bioloģijas fakultātē, Jānis Priednieks vadījis studiju kursus un mācību prakses, tādējādi "izlaizdams caur savām rokām" gandrīz visus (par sevi vismaz piecus gadus jaunākos) Latvijas zoologus, vadījis lielu daudzumu kursa, diploma, bakalaura, maģistra un arī piecus promocijas darbus.

 

Sveicam Tevi, Jāni, apaļajā jubilejā!

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības un LU Bioloģijas institūta kolēģi