Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

12. aprīlī notiks seminārs par bioloģiskās daudzveidības lomu agroainavās

Tipiska Latvijas lauku putnu suga - lukstu čakstīte Saxicola rubetra. Foto: Ainārs Auniņš

Pirms lauka datu ievākšanas 2016. gada 12. aprīlī plkst. 14.30 LU Dabaszinātņu centrā Torņakalnā (Magnum auditorijā, 1. stāvā), Rīgā notiks plašākai publikai veltīts bezmaksas seminārs par bioloģiskās daudzveidības lomu agroainavās un tās saglabāšanas nepieciešamību. Seminārā par putniem stāstīs Ainārs Auniņš (tēma - Lauku putnu sugu sastopamību un skaitu noteicošie faktori Latvijas agroainavā), Andris Dekants (Bioloģiskās daudzveidības datu ievākšana ar brīvprātīgo spēkiem - Latvijas Ligzdojošo putnu atlants un dabasdati.lv) un Oskars Keišs (Dispersas sugas - griezes, aizsardzības problēmas Latvijā). Laipni lūdzam!

Seminārs notiek Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekta "Bioloģiskā daudzveidība Latvijas lauku ainavā" ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte sadarbībā ar Georga Augusta Gētingenes universitāti (Georg-August-Universität Göttingen), Agroekoloģijas un Biodaudzveidības institūtu Manheimā (Institut für Agrarökologie und Biodiversität ifab) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu.

Projekta mērķis ir noskaidrot, pateicoties ES Kopējai Lauksaimniecības polītikai ieviesto, Ekoloģiskā fokusa platību ietekmi uz putnu un zirnekļu daudzveidību Latvijas lauku ainavā, veicot zinātnisku pētījumu. Pētījumā tiks noskaidrota "zaļināšanas" ("greening") ietekme uz bioloģisko daudzveidību, salīdzinot labības laukus, kuros ir ekoloģiskā fokusa platības (papuves), ar tauriņziežu sējumiem un kontroles laukiem (bez viena vai otra). Bioloģisko daudzveidības indikatori būs putni, kurus uzskaitīs ar punktu uzskaites metodi un zirnekļi, kurus ķers ar Bārbera lamatām. Pētījums notiks 160 punktos (80 punktu Jelgavas apkārtnē ar intensīvu lauksaimniecību un 80 Skultes apkārtnē pie Limbažiem ar vidēji intensīvu un neintensīvu lauksaimniecību).

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

 

Semināra programma:

14:30-15:00 Ierašanās, kafijas/tējas pauze pirms semināra

15:00-15:10 Prof. Dr. Indriķis Muižnieks, LU rektors

Semināra atklāšana

15:11-15:30 Andrejs Briedis, Latvijas Dabas fonds

Kopējā lauksaimniecības polītika un bioloģiskā daudzveidība Latvijā"

15:31-15:45 Dr. Ainārs Auniņš, Latvjas Universitāte

Lauku putnu sugu sastopamību un skaitu noteicošie faktori Latvijas agroainavā

15:45-16:00 Andris Dekants, Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Bioloģiskās daudzveidības datu ievākšana ar brīvprātīgo spēkiem - Latvijas Ligzdojošo putnu atlants un dabasdati.lv

16:01-16:15 Dr. Inese Cera, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte

Zirnekļi kā bioloģiskās daudzveidības indikatori

16:16-16:30 Dr. Oskars Keišs, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Dispersas sugas - griezes, aizsardzības problēmas Latvijā

16:31-16:45 Dr. Laura Sutcliffe, Georga Augusta Gētingenes universitāte, Agroekoloģijas un Biodaudzveidības institūts (Institut für Agrarökologie und Biodiversität)

Factors affecting plant and Orthoptera diversity at local and landscape scales in semi-natural grasslands of Romania

16:45-17:00 kafijas/tējas pauze

17:00-18:00 Dr. Peter Batary, Georga Augusta Gētingenes universitāte (Georg-August-Universität Göttingen)

Importance of landscape structure in conservation of farmland biodiversity

18:00 -> neformālas diskusijas

 

Papildu informācija: Oskars Keišs, oskars.keiss@lu.lv