Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Uzzīmē dižraibo dzeni!

Dižraibais dzenis. Autore: Linda Dambeniece

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludina bērnu zīmējumu konkursu par godu šā gada putnam - dižraibajam dzenim. Konkursā var piedalīties bērni līdz 18 gadu vecumam, savus dižraibā dzeņa zīmējumus iesūtot līdz 31. maijam. Galvenā balva, ko saņems piecu labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija. Labākie darbi rudenī tiks izstādīti, un to autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu.

LOB konkursu organizē sadarbībā ar veikalu "Motacilla".

 

Konkursa nolikums

1. Konkursam var iesniegt jebkādā tehnikā veiktus zīmējumus, kuros attēlots dižraibais dzenis. Darba lielums nedrīkst būt lielāks par A2 formātu.

2. Darbu iesniegšanas termiņš - 2016. gada 31. maijs, nosūtot tos pa pastu: Konkursam "Uzzīmē dižraibo dzeni!", Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai nogādājot LOB birojā Skolas ielā 3, Rīgā, 4. stāvā darba laikā: plkst. 10.00-16.00.

3. Konkursā piedalīties var bērni līdz 18 gadu vecumam.

4. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu zīmējumu.

5. Pie zīmējuma jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un autora vai vecāku kontaktinformācija: e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese.

6. Galveno balvu - ekskursiju - iegūst pieci labākie darbi, no kuriem trīs izvēlas žūrija (LOB un Motacilla pārstāvji) un divus nosaka balsojums LOB profilā portālā "Draugiem": http://www.draugiem.lv/lob/. Ja balsojumā portālā labākie darbi sakrīt ar žūrijas izvēlētajiem, balva tiek piešķirta nākamajiem labākajiem darbiem.

7. Ekskursijā piedalās labāko zīmējumu autori un pa vienam no bērnu vecākiem. Datums tiks precizēts

8. Izstādē piedalās ne vairāk kā 150 labākie darbi - pieci galvenās balvas ieguvēji un 145 labākie darbi pēc balsojuma portālā "Draugiem".

9. Pēc konkursa zīmējumi pēc autoru vēlēšanās tiek izsniegti atpakaļ, bet zīmējumu ieskenētās versijas tiek izmantotas, tikai saskaņojot ar autoru.

 

Papildu informācija: Andris Dekants, 2016. gada putna akcijas koordinators, atlants@lob.lv