Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

ES mazie un vidējie uzņēmumi iestājas par dabas aizsardzību

 

Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVI) paziņojumu par dabas aizsardzību Eiropā ir parakstījuši 312 uzņēmumi, no kuriem 14 arī no Latvijas. MVI ir būtiska ES ekonomikas daļa, dodot darba vietas un ienākumus, ir īpaši svarīgi lauku reģionos, kur grūti atrast investorus un darba vietas. MVI ir uzņēmumi ar mazāk nekā 250 darbiniekiem un apgrozījumu līdz 50 miljoniem eiro. Šie uzņēmumi norāda, ka “Daba ir svarīga mums un mūsu uzņēmumu darbībai. Mēs vēlamies veidot ilgtspējīgu ekonomiku, nodrošināt labu dzīves kvalitāti mums, mūsu bērniem un nākamām paaudzēm, kā arī strādāt harmonijā ar apkārtējo vidi.”

Deklarācijas teksts angļu valodā un pilns atbalstošo uzņēmumu saraksts.

 

 

Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu paziņojums

Šo paziņojumu parakstījuši dažādu nozaru mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji (mazie un vidējie uzņēmumi, turpmāk – MVI, ir ar mazāk nekā 250 darbiniekiem un apgrozījumu līdz 50 miljoniem eiro). MVI ir būtiska ES ekonomikas daļa. MVI, dodot darba vietas un ienākumus, ir īpaši svarīgi lauku reģionos, kur grūti atrast investorus un darba vietas.

1. Daba ir svarīga mums un mūsu uzņēmumu darbībai. Mēs vēlamies veidot ilgtspējīgu ekonomiku, nodrošināt labu dzīves kvalitāti mums, mūsu bērniem un nākamām paaudzēm, kā arī strādāt harmonijā ar apkārtējo vidi. Mūsu uzņēmumu prakse ir piemērs peļņas gūšanai, vienlaikus rūpējoties par dabu.

2. Mēs esam noraizējušies par Komisijas plāniem veikt grozījumus ES dabas aizsardzības likumos. Mūsu uzņēmumu sekmīga darbība ir atkarīga no sekmīgas dabas aizsardzības, ieskaitot ES likumos noteiktos dabas aizsardzības pasākumus. Mums ir svarīga stabila, efektīva un paredzama likumdošana.

3. Kopīgam ES tirgum nepieciešami kopīgi noteikumi, un, lai pasargātu mūsu dabas mantojumu un svarīgās ekosistēmas, nepieciešami ES līmeņa pasākumi, lai koordinētu un papildinātu nacionālo valdību un pašvaldību darbu.

4. Dabas aizsardzība mums dod ekonomiskas iespējas. Mēs visi no dabas iegūstam dažādus labumus: tā palielina mūsu produktu vērtību un nodrošina kontaktu ar klientiem, mēs ar dabas skaistumu piesaistām darbiniekus un klientus, kā arī mēs izmantojam dabas resursus, kas ir atkarīgi no veselīgām ekosistēmām, un rūpējamies par dabu, lai nodrošinātu sabiedrības, tostarp vietējo iedzīvotāju, atbalstu mūsu darbībai.

5. Mēs vēlamies, lai Eiropas Komisija turpina rūpēties par dabu:

a. Komisijai vajadzētu ieguldīt dabas aizsardzībā, lai uzturētu mūsu dabas bagātības. Komisijai vajadzētu nodrošināt, ka dabas teritorijas saņemtu pietiekamu finansējumu to apsaimniekošanai un atjaunošanai.

b. Komisijai būtu jānodrošina, lai kopīgie noteikumi vienlīdzīgi attiektos uz visiem un visur, nevis jāgroza dabas aizsardzības noteikumi.

c. Visbeidzot, Komisijai vajadzētu atzīt un atbalstīt MVI lomu dabas aizsardzībā, kā arī nodrošināt, ka MVI iesaistās teritoriju apsaimniekošanā un saņem palīdzību mūsu dabas teritoriju ekonomiskā un sociālā potenciāla ilgtspējīgai izmantošanai.

 

No Latvijas paziņojumu ir parakstījuši: SIA “Motacilla”, SIA “ABC Mērniecība”, SIA “JK75”, SIA “Kartupeļu ēdāji”, SIA “32. maijs”, SIA “AK Konsultācijas”, SIA “Dumpis”, SIA “CA KLUBS”, SIA “AKVE”, IK “Dodies”, SIA "HausMann", SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, SIA "Garants BPTS", SIA "DUDU ligzdas".