Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Ziņo par mežā uz zemes izgāztu barību meža zvēru piebarošanai!

Mežirbi, tāpat kā citus uz zemes ligzdojošos putnus, apdraud meža cūku koncentrēšanās, ko izraisa meža zvēru piebarošana. Foto: Selga Bērziņa

LOB aicina ziņot par mežā uz zemes izgāztu jebkādu barību (kartupeļi, kukurūza, graudi utt.) meža zvēru piebarošanai. Meža zvēru piebarošana izraisa meža cūku koncentrēšanos, kas apdraud uz zemes ligzdojošos putnus - mežirbi, ūpi, medni u.c. Savulaik šāda dzīvnieku piebarošana bija ierasta prakse, bet kopš 2014. gada 1. janvāra, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr. 1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi", tā ir aizliegta.

Ziņot iespējams ar mobilās lietotnes "Vides SOS" starpniecību, kas izstrādāta ar mērķi veicināt sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot par tās saudzēšanu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību vides aizsardzības jomā. Šī lietotne sniedz iespēju ziņot par vides pārkāpumiem, un ziņojumus par likumpārkāpumu Valsts vides dienests nosūtīs attiecīgai kompetentajai iestādei, kura tos izskatīs un sniegs atbildi.

Ja nav pieejama lietotne, par šāda veida pārkāpumiem ir iespējams ziņot Valsts meža dienestam, informāciju ar konkrētām koordinātām sūtot uz e-pasta adresi medibas@vmd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67212776. Ja ir zināms, kuras virsmežniecības uzraudzībā esošajā teritorijā pārkāpums konstatēts, var vērsties pie virsmežniecības inženiera medību jautājumos. Kontakti atrodami šeit: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/struktura/.