Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Jauns pētījums: ES Dabas politika vājina, taču nenovērš lauku putnu skaita samazināšanos

Lukstu čakstīte - viena no putnu sugām, kas saistīta ar lauksaimniecības zemēm. Foto: Ainārs Auniņš

Jauns pētījums, ko zinātniskajā žurnālā Conservation Letters publicējusi aizsardzības izpētes komanda, tajā skaitā arī BirdLife Europe un tās sadarbības partneri, atklāj, ka ES dabas aizsardzības likumi un lauksaimnieciskās vides plāni var palīdzēt pasargāt lauksaimniecības zemju putnus, tomēr likumu ietekmi vājina postošais lauksaimniecības intensifikācijas iespaids.

Pētījums "Sekojot ES Biodaudzveidības stratēģijas mērķu progresam: ES politikas efektivitāte lauksaimniecības zemju putnu aizsardzībā" (Tracking Progress Towards EU Biodiversity Strategy Targets: EU Policy Effects in Preserving its Common Farmland Birds) ieskatās tajā, vai lauksaimniecības vides plāniem ES Kopējās lauksaimniecības politikas ietvarā (KLP), īpaši aizsargātām teritorijām, kas paredzētas putniem, un Putnu direktīvas 1. pielikuma (Annex I) izveidei ir kāds iespaids uz putnu populācijas pārmaiņām.

Pētnieki izmantoja novērojumu datus par 39 ar lauksaimniecības zemēm saistītām putnu sugām laikposmā no 1981. līdz 2012. gadam ES līmenī un secināja, ka lauksaimnieciskā intensifikācija negatīvi ietekmē lauku putnus. Pētījums apstiprina, ka ES dabas politika kopumā spēj samazināt lauksaimniecības zemju putnu populācijas iznīkšanu, taču tā to nenovērsīs, ja vien ES lauksaimniecības politika netiks pilnībā mainīta, lai aizsargātu biodaudzveidību. Pētījums atklāj, ka gan ES aizsargājamo teritoriju tīkls Natura2000, gan ES finansētie lauksaimniecības vides plāni pozitīvi iespaido lauksaimniecības zemju putnu tendences, taču šis iespaids nav pietiekams, lai pārvarētu intensīvās lauksaimniecības ietekmi.

Ariels Brunners, BirdLife Europe politikas vecākais vadītājs, sacīja: "Jaunais pētījums apstiprina nesenā Komisijas Putnu un Dzīvotņu direktīvas izvērtējuma pārbaudes rezultātus: ES aizsardzības politika darbojas, kad tiek ņemta vērā, taču tā nespēj novērst biodaudzveidības sabrukumu tik ilgi, kamēr tās ietekmi mazina tādas nesaprātīgas politikas kā Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)."

Šis pētījums ir vēl viena skaidra norāde tam, ka Eiropas Komisijai ir jāpārvērtē tas, vai KLP patiešām realizē tās mērķus un vai tā ir izstrādāta, domājot par vidi. Pētījums apstiprina to, ko vairāk nekā simts NVO ir aicinājušas darīt: steidzami izvērtēt KLP piemērotību.