Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Skolotāji tiek aicināti iesaistīties programmā "Putni un mēs"

LOB skolu programmas "Putni un mēs" 2015./2016. mācību gada visaktīvākās skolas - Valmieras Pārgaujas sākumskolas - skolotāja Agnese Neija kopā ar CEMEX pārstāvi Lindu Ozolu (pa kreisi) un skolu programmas koordinatori Daigu Brakmani.

2016. gada 31. oktobrī vairāk nekā 40 skolotāju pulcējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) rīkotajā skolu programmas "Putni un mēs" seminārā. Pasākuma ietvaros LOB un uzņēmuma CEMEX pārstāvji sumināja iepriekšējā mācību gada aktīvākās skolas un aicināja skolotājus darboties programmā arī turpmāk. Skolotāji dalījās savā pieredzē, izmantojot LOB sagatavotos materiālus savā skolā.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: "Bērnu atrautība no dabas kļūst par arvien nozīmīgāku dabas aizsardzības problēmu, tāpēc esam pateicīgi tiem skolotājiem, kas strādā, lai nodrošinātu, ka dabiskā bērna interese par dzīvo visapkārt neapsīktu, un ceram, ka LOB programma "Putni un mēs" būs noderīgs palīgs šajā darbā."

2015./2016. mācību gadā visaktīvākā programmas skola - Valmieras Pārgaujas sākumskola ar skolotāju Agnesi Neiju priekšgalā - saņēma īpašo CEMEX Dabas grāmatu sērijas izdevumu, kurā apkopoti pasaulē slavenu dabas fotogrāfu labākie darbi, un "Zvaignze ABC" izdoto grāmatu "Putnu dziesmas. 150 pazīstami putni un to dziesmas". Šo skolu apciemos arī ornitologs ar lekciju.

Titulu "Ļoti aktīva skola" un grāmatu "Putnu dziesmas" saņēma Auces vidusskola (skolotāja Aija Bensone), Sākumskola "Taurenītis" (Ēva Krēsla), Ugāles vidusskola (Irēna Lakše) un Ventspils 4. Vidusskola (Ineta Kraule). Par aktīvu darbību programmā LOB izdoto grāmatu "Latvijas ūdeņu putni" un pateicību saņēma Dricānu vidusskola (skolotāja Sandra Saulīte), Dundagas vidusskola (Lienīte Iesalniece), Kandavas internātvidusskola (Ināra Saks un Andra Ermansone), Ogres 1. Vidusskola (Inese Rozīte) un Ozolmuižas pamatskola (Māra Meinarda).

Būvmateriālu ražošanas uzņēmums CEMEX jau kopš 2007. gada ir LOB sadarbības partneris un dažādu projektu atbalstītājs. Šogad uzņēmums ir oficiālais atbalstītājs programmai "Putni un mēs". Programma uzsākta 2007. gadā. Tās mērķis ir veicināt putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu, pilnveidojot skolēnu zināšanas par putniem un to izpratni par norisēm dabā, kā arī sniegt atbalstu skolotājiem ar ornitoloģiju saistītos jautājumos. Programmā var piedalīties jebkura Latvijas vispārizglītojošā vai profesionālā skola, kā arī interešu izglītības centri. Šobrīd programmā reģistrējušās vairāk nekā 60 skolas.

 

 

 

Papildu informācija: Daiga Brakmane, LOB skolu programmas "Putni un mēs" koordinatore, putni@lob.lv