Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Dabas aizsardzības direktīvas ir glābtas!

Žana Kloda Junkera vadītā Eiropas Komisija 7. decembrī apstiprinājusi, ka Eiropas Savienības svarīgākie dabas aizsardzības likumi - Putnu un Biotopu direktīvas - netiks grozīti un vājināti, tā beidzot divus gadus ilgušās neskaidrības par šo likumu nākotni. Komisija arī aicina izstrādāt plānu šo direktīvu labākai īstenošanai.

Šī ir uzvara tam vairāk nekā pusmiljonam cilvēku, kas Eiropas mēroga kampaņā "Dabas trauksme" (#NatureAlert) aicināja Eiropas Komisiju saglabāt šīs direktīvas un nodrošināt to labāku īstenošanu.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus uzver: "Ņemot vērā Eiropas Komisijas sākotnējos plānus direktīvas grozīt, šis ir ārkārtīgi būtisks sasniegums visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kam rūp dabas aizsardzība. Komisijas lēmums ir jo īpaši svarīgs Latvijai, kur direktīvu noteiktās prasības veido stingru pamatu visai dabas aizsardzības sistēmai. Tomēr šī lēmuma nozīme neaprobežojas ar dabas aizsardzību - tas ir apliecinājums tam, ka ES joprojām iedzīvotāju vairākuma vēlmes un zinātnieku argumenti spēj ietekmēt lēmumu pieņēmēju rīcību."

Šīs ES direktīvas ir pamats dabas aizsardzībai ES, nodrošinot vairāk nekā 1400 apdraudētu sugu un miljona kvadrātkilometru dabisku dzīvotņu aizsardzību. To lielo popularitāti apliecina tas, ka par direktīvu saglabāšanu dedzīgi iestājušies zinātnieki, sabiedrība, uzņēmumi, Eiropas Parlaments un arī nacionālās valdības.

Vides organizācijas visā ES ir apsveikušas šo lēmumu un uzver, ka priekšā vēl ir smags darbs, lai šo pozitīvu lēmumu padarītu par īstu uzvaru dabai - jānāk klajā ar labiem priekšlikumiem direktīvu īstenošanai un ievērošanas uzraudzībai un jāķeras pie galvenajiem dabas daudzveidības samazināšanās iemesliem, jo īpaši industriālās lauksaimniecības.