Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Piedalies foto un zīmējumu konkursā "Mans lidojošais kaimiņš"

Lielā zīlīte pie barotavas. Foto no Jauno ornitologu pulciņa arhīva

Esi nofotografējis putnu pie barotavas Rīgā? Piedalies foto konkursā "Mans lidojošais kaimiņš", ko organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ar Rīgas domes finansiālu atbalstu. Savukārt bērniem ir iespēja pie barotavas ieraudzīto putnu uzzīmēt un piedalīties zīmējumu konkursā "Mans lidojošais kaimiņš". Darbi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. februārim.

 

Foto konkurss

Konkursam var pieteikt fotogrāfijas, kurās nofotografēti putni pie barotavām un reģistrētas portālā Dabasdati.lv kā novērojumi Rīgas pilsētas teritorijā. Pieteikums jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv (ar norādi "Foto konkursam") līdz 2017. gada 27. februārim un tajā jānorāda attiecīgā Dabasdati.lv novērojuma interneta adrese (saite), vārds, uzvārds un e-pasts. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks projekta "Iepazīsti savus lidojošos kaimiņus Ķengaragā!" noslēguma pasākumā 2017. gada martā.

Konkursa nolikums:

1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā dabas vērtību vērošanu un izpēti Latvijas galvaspilsētā Rīgā, fotografējot putnus pie barotavām.

2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfija, kurā dokumentēts putns pie barotavas. Bilde ar novērojuma aprakstu, tai skaitā novērojuma vietu, jāievieto portālā Dabasdati.lv.

3.Vērtēšanas kritēriji:

- fotogrāfijas atbilstība konkursa mērķim;

- fotogrāfijas sarežģītība un mākslinieciskais izpildījums;

- fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums.

4. Konkursa rīkotājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Rīgas domes finansiālu atbalstu.

5. Konkursa mērķauditorija: ikviens interesents, kas fotogrāfē putnus Rīgā.

6. Vērtēšana: fotogrāfijas vērtēs pieredzējuši putnu pazinēji, tiks apbalvotas pirmās trīs vietas.

7. Obligātas prasības:

- katrs dalībnieks drīkst iesniegt neierobežotu skaitu fotogrāfiju, kurās redzami putni pie barotavām, tās ievietojot portālā Dabasdati.lv sadaļā "Pievienot novērojumu" (lai pievienotu novērojumu - vispirms nepieciešama reģistrācija portālā);

- pie katra novērojuma jānorāda novērojuma laiks un vieta, kur novērojums veikts, atzīmējot to kartē;

- foto konkursā var piedalīties novērojumi, kas veikti Rīgas pilsētas teritorijā;

- pēc novērojuma pievienošanas portālā www.dabasdati.lv, jānokopē interneta adrese (saite) uz novērojumu un tā jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv, ar atzīmi "Foto konkursam". Foto konkursā piedalās tikai tie novērojumi, kuri ir iesūtīti uz e-pastu: riga@lob.lv līdz 2017. gada 27. februārim. E-pastā jānorāda arī novērotāja vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

8. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesībām atbild iesūtītājs.

9. Darbu iesniegšana: novērojumi jāpievieno portālā www.dabasdati.lv un jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv līdz 2017. gada 27. februārim. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā nepiedalīsies.

10. Apbalvošana: Fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. gada martā par to uzvarētājiem iepriekš paziņojot. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā www.lob.lv un portālā Dabasdati.lv.

11. Darbu publicēšana: Labākie darbi, norādot autoru, tiks publicēti žurnālā "Putni dabā" un Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta vietnē www.lob.lv. Iesniegtie darbi var tikt izmantoti LOB publicitātes materiālos.

Foto konkurss "Mans lidojošais kaimiņš" tiek organizēts projekta "Iepazīsti savus lidojošos kaimiņus Ķengaragā!" ietvaros. Šis projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Zīmējumu konkurss

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludina zīmējumu konkursu "Mans lidojošais kaimiņš", tajā tiek gaidīti darbi, kuros attēloti putni pie barotavām. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam, kuri iesūtīs zīmējumus līdz 2017. gada 27. februārim.

Konkursa nolikums:

1. Konkursam var iesniegt jebkurā tehnikā zīmētu zīmējumu A4 formātā, kur attēloti putni pie barotavām.

2. Darba iesniegšanas termiņš - 2017. gada 27. februāris, nosūtot to pa pastu: Konkursam "Mans lidojošais kaimiņš", Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai nogādājot LOB birojā Skolas ielā 3, Rīgā, 4. stāvā darba laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

3. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecuma.

4. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu zīmējumu.

5. Pie zīmējuma jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un autora vai vecāku kontaktinformācija: e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese.

6. Konkursā balvas tiks piešķirtas pirmo 3 vietu ieguvējiem.

7. Zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. gada martā par to uzvarētājiem iepriekš paziņojot. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā www.lob.lv.

8. Pēc konkursa zīmējumi pēc autoru vēlēšanās tiks izsniegti atpakaļ, bet zīmējumu ieskenētās versijas, norādot autoru, var tikt izmantotas LOB publicitātes materiālos.

Zīmējumu kokurss "Mans lidojošais kaimiņš" tiek organizēts projekta "Iepazīsti savus lidojošos kaimiņus Ķengaragā!" ietvaros. Šis projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Papildu informācija: Guna Roze, LOB Rīgas vietējās grupa, riga@lob.lv