Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Lauksaimniecībai jābūt dabai un cilvēkam draudzīgai!

Zīm. autore: Dagmāra Kohnena (Dagmar Cohnen) / www.dagmar-cohnen.de

2017. gada 2. februārī Eiropas Komisija uzsāka ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) sabiedrisko apspriešanu. BirdLife International un tās pārstāve Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrība - aicina ES ieviest ilgtspējīgu lauksaimniecības sistēmu.

Pašlaik ap 35% ES budžeta tiek izmantoti KLP, bet šī politika atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un ilgtspējīgu attīstību. Jaunajai KLP būtu jādarbojas saskaņā ar citām, jo īpaši vides aizsardzības, politikām, lai nodrošinātu drošu nākotni lauksaimniekiem, citiem ES pilsoņiem un dabai.

Šobrīd KLP ir videi kaitīga politika, kas veicina klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, augsnes eroziju un ūdens piesārņošanu. Lauku putni šobrīd ir visvairāk apdraudētā putnu grupa Eiropā. Iepriekšējie mēģinājumi "zaļināt" KLP nav devuši cerēto rezultāti videi un bioloģiskajai daudzveidībai.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, uzsver: "Svarīgi, lai publiskie līdzekļi, kas tiek izmantoti Kopējai lauksaimniecības politikai, nestu labumu sabiedrībai. KLP finansējuma galvenajiem saņēmējiem vajadzētu būt tiem zemniekiem, kas saimnieko dabai draudzīgi un spēj piedāvāt iedzīvotājiem veselīgu pārtiku."