Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vairāk nekā 250 000 eiropiešu aicina ES Komisiju kardināli mainīt ES lauksaimniecību

Eiropas Komisija ir saņēmusi skaidru un spēcīgu ziņu - ir nepieciešams krasi mainīt ES lauksaimniecības politiku. 258 708 eiropiešu un 600 sabiedrisku organizāciju un uzņēmumu ir to pauduši Komisijai lielākajā ES publiskajā lauksaimniecības politikas apspriešanā, kas noslēdzās 2017. gada 2. maijā.

Lielo iesaisti nodrošināja Living Land - tiešsaistes kampaņa, ko organizē Pasaules dabas fonds, BirdLife Europe un Eiropas Vides birojs (EEB), aicinot īstenot tādu ES lauksaimniecības politiku, kas aizsargā mūsu klimatu un vidi, ir taisnīga pret zemniekiem un patērētājiem un sekmē veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas ražošanu. 258 708 iedzīvotāji un 600 organizācijas un uzņēmumi, kas pārstāv patērētājus, pārtikas nozari, dzeramā ūdens nodrošinātājus un tos, kuri iestājas par vides aizsardzību, attīstību, veselību un dzīvnieku labklājību, pievienojās kampaņai Living Land.

Havjers Ruiss (Jabier Ruiz), Pasaules dabas fonda Eiropas Politikas biroja vecākais lauksaimniecības un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas politikas ierēdnis, teica: "Ziņa ir skaidra - eiropiešiem rūp zemkopība, pārtika un daba, un viņi nevēlas, lai viņu pārtika tiktu iegūta uz dabas zaudējumu rēķina. Viņi vēlas, lai viņu nodokļi tiktu ieguldīti citāda veida lauksaimniecības modelī, kas ir labvēlīgs ilgtspējīgiem zemniekiem un lauku kopienām un kas neiznīcina mūsu ierobežotos dabas resursus un sugas. Būs redzams, vai Eiropas Komisija ir sava uzdevuma līmenī izstrādāt jaunu politiku, kas atbalsta patiešām ilgtspējīgu pārtikas un zemkopības sistēmu nākotnē."

Ariels Brunners (Ariel Brunner), BirdLife Europe & Central Asia vecākais politikas vadītājs, sacīja: "Simtiem un tūkstošiem cilvēku no visas Eiropas ir pieprasījuši rīcību. Šī pilnvarojuma ietekmē Komisijai tagad jāatbild ar ambiciozi jaunu politiku, kas atjaunos dabas daudzveidību, kura izzūd visa kontinentā. Ir pienācis laiks, lai pārietu uz ilgtspējīgu lauksaimniecību. Laikā, kad ticība Eiropas Savienībai ir samazinājusies, Komisijai ir jāieklausās šajā iespaidīgajā signālā no Eiropas iedzīvotājiem un jāatbild pārliecināti."

Pīters de Pauss (Pieter de Pous), EEB ES Politikas vadītājs, teica: "Ja ES ir sevi jāformulē par jaunu, jāsastopas ar nozīmīgām klimata izmaiņu problēmām, ekosistēmas sabrukumu un jālabo slikta pārtikas un lauksaimniecības politika, vispārēji jāreformē Kopējā lauksaimniecības politika - tās senākā, vispretrunīgākā un mazāk efektīvā kopējā politika -, tas ir ne vien sen jau ir nokavēts, bet pat kļuvis neizbēgams. Pirmkārt, mums nepieciešama skaidrība par to, ko nākotnes zemkopības subsīdiju sistēmai vajadzētu darīt, tikai tad sarunas par ES budžeta cipariem var sākties."

ES Kopējā lauksaimniecības politika (CAP), kas aizņem gandrīz 40% ES budžeta, ir nozīmīgs neilgtspējīgas lauksaimniecības dzinējspēks Eiropā, jo turpina aktivizēt rūpniecisku pārtikas ražošanu, kas degradē vidi. Neilgtspējīga lauksaimniecība ir vienīgais lielais biodaudzveidības zuduma iemesls Eiropā, izraisot tādu sugu noplicināšanos kā lauksaimniecības zemju putni un bites. Pierādījumi liecina, ka mūsu lauku apvidi ir zaudējuši vairāk nekā 58% lauksaimniecības zemju putnu un 24% Eiropas kameņu draud izmiršana, kas radīs milzīgus ekonomiskus zaudējumus. CAP arī nespēj nodrošināt lauku apvidu prasības: laikā no 2007. līdz 2013. gadam apmēram 20% darbavietu lauksaimniecības jomā ir zaudētas, un arvien vairāk un vairāk mazo lauksaimnieku ir spiesti pārtraukt saimniekot.

Tiek sagaidīts, ka Eiropas Komisija prezentēs publiskās apspriešanas rezultātus 2017. gada 7. jūlijā konferencē Briselē un publicēs paziņojumu par CAP nākotni līdz 2017. gada beigām. Jaunā ES Kopējā lauksaimniecības politika ir jāīsteno visās dalībvalstīs līdz 2021. gadam.