Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām jauniešus pieteikties nometnei "Gribu būt ornitologs! 2017" un LOB praksēm

Jaunieši putnu gredzenošanas nodarbībā nometnē "Gribu būt ornitologs! 2015". Foto: Linda Dambeniece

No 2017.gada 26.jūnija līdz 2.jūlijam Valkas novada Kārķos ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības nometne "Gribu būt ornitologs! 2017". Tās mērķis ir veicināt jauniešu interesi par Latvijā dzīvojošajiem putniem, pilnveidot viņu zināšanas par valstī sastopamajām putnu sugām un mūsdienīgām putnu pētniecības metodēm, attīstīt sadarbību dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu vidū, kā arī veicināt savstarpējo viedokļu apmaiņu. Šajā vasarā un rudenī notiks arī LOB prakses, kurās jaunieši varēs pievienoties ornitologu veiktajiem pētījumiem. Jauniešus iedvesmos un pieredzē dalīsies arī Valters Frīdenbergs.

Nometnē dalībnieki mācīsies pazīt tuvākajā apkārtnē dzīvojošos putnus, dosies dienas un nakts ekspedīcijās, kuru laikā ķers un gredzenos putnus kopā ar dabas pētniekiem, pētīs, ko putni ēd, gatavos putnu būrīšus un tos izvietos dabā, kā arī pavadīs laiku ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kurus aizrauj putnu pasaule. Nedēļas laikā nodarbības un ekskursijas vadīs vairāki ornitologi un dabas pētnieki. Nometnes noslēgumā notiks arī LOB Ģimeņu dienas, kuru ietvaros būs iespēja iepazīties ar nometnes nodarbību laikā apgūto, kā arī pavadīt laiku dabā jēgpilnu aktivitāšu pavadībā.

Jaunieši ne tikai iegūs zināšanas par putniem, bet arī iemācīsies tās nodot citiem. Dalībniekiem kā viedokļu līderiem vēlāk būs jāapmeklē skolas un jāizstāsta vienaudžiem par nometnē apgūto.

Nometnē aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kurus interesē putni un viss ar tiem saistītais.

Lai piedalītos, brīvā formā jāsagatavo pieteikums, kurā jānorāda:

 • līdzšinējā pieredze ar putniem (būrīšu gatavošana un izlikšana, dalība ekskursijās, patstāvīgi putnu vērojumi u.c.); kāpēc vēlas piedalīties;

 • ko gribētu nometnes laikā iemācīties;

 • kā izmantos iegūtās zināšanas turpmāk;

 • vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai.

  Pieteikumu var veidot rakstiski, foto, video vai kādā citā formātā. Pieteikums elektroniski jānosūta līdz 2017. gada 11. jūnijam Elīzai Skutānei uz e-pasta adresi eliza.skutane@gmail.com. Pēc pieteikumu saņemšanas izvēlēsimies 24 kandidātus.

  Papildu informāciju iespējams atrast www.lob.lv un interesējošos jautājumus uzdot, rakstot uz e-pasta adresi eliza.skutane@gmail.com.

  Dalībnieka līdzmaksājums - 30 EUR.

   

  Savukārt LOB prakses ir iespēja jauniešiem iesaistīties ornitologu praktiskajā darbā, palīdzot gan lauka darbos, gan laboratorijā. Pieteikties var jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, turklāt atlases kritēriji nav skarbi. Vairāk informācijas un tēmu aprakstus skatīt LOB prakšu sadaļā. Pie katras prakses tēmas paplašinātā apraksta ir norādīts pieļaujamais praktikanta vecums, kā arī obligātās un vēlamās prasības. Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, kur tiks prasīts arī īss apraksts brīvā formā par sevi un izvēles iemesliem (motivācijas vēstule).

  Prakses laikā tiks apgūtas ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī radīsies izpratne par to, kāpēc tas ir svarīgi, kāds process un kāpēc tiek pētīts, praktikanta pienākums būs dalīties ar iegūto informāciju publiski, savā mācību iestādē vai citādi, kā jaunajam viedokļu līderim pienākas.

   

  Nometni "Gribu būt ornitologs! 2017" un LOB prakses projekta "Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem" ietvaros finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

   

  Papildu informācija: Pēteris Daknis, LOB prakšu koordinators, peteris.daknis@gmail.com

   

 •