Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Mežizstrādes pārtraukšanai putnu ligzdošanas laikā jau vairāk nekā puse nepieciešamo parakstu

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) iniciatīva "Par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā" portālā "ManaBalss.lv" savākusi vairāk nekā 5000 parakstu. Lai iniciatīvu varētu iesniegt Saeimā, nepieciešams savākt 10 000 parakstu, tāpēc LOB turpina aicināt iedzīvotājus pievienoties šīs iniciatīvas atbalstītājiem.

LOB aprēķini liecina, ka katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ iet bojā vairāk nekā 50 tūkstoši putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums samazina ligzdošanas sekmes arī tām sugām, kuru ligzdas visbiežāk fiziski izpostītas netiek, piemēram, īpaši aizsargājamajam melnajam stārķim. Šo iemeslu dēļ LOB jau gandrīz desmit gadus iestājas par to, lai Latvijā tiktu noteikts mežizstrādes pārtraukums no aprīļa līdz jūnijam.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, norāda: "Mežizstrāde, kas notiek laikā, kad putnu ligzdās ir olas vai mazuļi, būtībā ir neselektīva un apzināta putnu nogalināšana - tiek iznīcinātas gan bieži sastopamu, gan apdraudētu un īpaši aizsargājamu putnu ligzdas. Protams, negatīvu ietekmi uz putnu populācijām var atstāt jebkurā laikā veikta mežizstrāde, degradējot putnu dzīvotnes un samazinot to platību, tāpēc svarīgi nodrošināt patiesi līdzsvarotu mežu apsaimniekošanu, kurā būtu ņemtas vērā arī dabas aizsardzības vajadzības. Lai arī putnu ligzdu postīšanu skaidri aizliedz Latvijas un Eiropas Savienības likumi, Zemkopības ministrija to spītīgi ignorē."

Situāciju saasina Zemkopības ministrijas iniciatīva mīkstināt koku ciršanas noteikumus, atļaujot galvenajā cirtē cirst tievākus kokus, nekā atļauts šobrīd. Šādas izmaiņas var novest pie pastiprinātas Latvijas mežu izciršanas, jo ļaus veikt mežizstrādi arī tur, kur tā šobrīd liegta. Tas nozīmē arī lielāku mežizstrādē nogalināto putnu skaitu.

Aģentūras "Latvijas Fakti" veiktās aptaujas liecina - tam, ka putnu ligzdošanas laikā mežizstrāde būtu jāpārtrauc, piekrīt vairākums (80%) Latvijas iedzīvotāju, un gandrīz tikpat liels (77%) ir šādas idejas atbalstītāju īpatsvars meža īpašnieku vidū.

Viesturs Ķerus turpina: "Ir liels prieks redzēt LOB iniciatīvas atbalstītāju vidū gan meža īpašniekus, gan meža nozarē strādājošos. Esmu pateicīgs tiem īpašniekiem, kas jau šobrīd izvēlas savu mežu cirst ziemā vai necirst nemaz, bet ir nepieņemami, ka par spīti sabiedrības absolūtā vairākuma viedoklim valsts mežos, kas būtu jāapsaimnieko sabiedrības interesēs, joprojām notiek mežizstrāde putnu ligzdošanas laikā."

 

Papildu informācija: Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, viesturs@lob.lv