Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aizvadītas LOB Ģimeņu dienas 2017

Vienā no nometnes "Gribu būt ornitologs! 2017" dalībnieku veidotās spēles "Dārgumu meklēšana" kontrolpunktiem. Foto: Elīna Kokareviča

1. un 2. jūlijā Kārķos, Valkas novadā, norisinājās LOB Ģimeņu dienas, kas šogad pulcēja ap 40 dalībnieku. Spītējot lietum un drēgnumam, notika dažādas aktivitātes - nometnes "Gribu būt ornitologs! 2017" dalībnieku sagatavotā spēle "Dārgumu meklēšana", kā arī putnu mandalu krāsošanas darbnīca, putnu balsu atpazīšanas nodarbība, putniem veltītās izzinošās spēles, slēpņošanas uzdevumi, putnu vērošanas ekskursija, nakts kukaiņu gaismošana u. c.

Dienas pirmajā daļā ar sagatavotību un zināšanām pārsteidza nometnes "Gribu būt ornitologs! 2017" dalībnieki, kuri veidoja spēli "Dārgumu meklēšana". Nometnes dalībnieki bija sadalījušies sešas grupās un stāstīja par noteiktiem putnu pasaules aspektiem, piemēram, gredzenošanu, vērošanu, putnu būrīšu izgatavošanu, biotopiem, migrāciju u. c. Dalībniekiem bija jānoklausās stāstījums un tad jāizpilda uzdevumi, lai iegūtu koordinātu ciparus. Saliekot tos kopā, tika iezīmēts punkts, kur bija noslēpti "dārgumi". No Ģimeņu dienu dalībniekiem tika saņemts daudz pozitīvu atsauksmju par nometnes dalībnieku zināšanām un aizrautību, par ko varēja pārliecināties katrā spēles punktā.

Otrajā dienas pusē atsaucību izpelnījās LOB Madonas vietējās grupas pārstāves Ilzes Saušas vadītā putnu mandalu krāsošanas darbnīca. Kamēr aiz loga lija lietus, interesenti varēja izkrāsot dažādus putnu un dzīvnieku attēlus, baudot mierīgo pēcpusdienas atmosfēru. Paralēli norisinājās LOB Cēsu vietējās grupas vadītājas Agneses Gailes vadītā putnu balsu atpazīšanas nodarbība, kurā varēja iegūt zināšanas par biežāk sastopamu un arī naktsputnu balsīm. Tāpat Sintijas Martinsones un Agneses Balandiņas vadībā bija iespējams iepazīties ar putniem veltītām izzinošām spēlēm, kas tapušas projekta "Materiāli par putniem valsts vides izglītības centriem" ietvaros. Ar lielu azartu tika spēlētas spēles "Ligzdas", "Putnu domino", "Zilzīlītes gads" u. c.

LOB Cēsu vietējās grupas vadītāja Agnese Gaile iepazīstina ar putnu balsīm to atpazīšanas nodarbībā. Foto: Elīna Kokareviča

LOB biedrs un azartisks slēpņotājs Jurģis Vancāns iepazīstināja ar slēpņošanas principiem un norisēm Latvijā un piedāvāja arī izspēlēt nelielu uzdevumu, aicinot sekot norādēm un meklēt mērķi, uz ko tās ved. Ornitologa Viestura Ķerus vadībā bija iespējams izstaigāt Kārķu Lustiņdruvas taku putnu vērošanas ekskursijas ietvaros. Lai arī bija lietains un pelēks laiks, klausoties putnu balsīs, varēja novērot vairāk nekā 10 dažādas putnu sugas. Bet līdz ar tumsas iestāšanos un lietus pierimšanu kukaiņu zinātājs Uģis Piterāns ļāva ieskatīties kukaiņu pasaulē ar pacietību paģērošās, bet aizraujošās aktivitātes "Nakts kukaiņu gaismošana" starpniecību. "Ciemos" ieradās vesels lērums odu, kā arī dažādi naktstaureņi, piemēram, apiņu šūpotnis, ozolu vērpējs, mazais madaru sfings u. c. Kukaiņu "kino" varēja skatīties visu nakti!

Viestura Ķerus vadītajā putnu vērošanas ekskursijā lietus nav nekāds traucēklis. Foto: Elīna Kokareviča

Uģis Piterāns vada aizraujošās nakts kukaiņu "medības". Foto: Elīna Kokareviča

LOB Ģimeņu dienu dalībnieks Aigars Barviks stāsta: "Uzzinājām daudz jauna, patika putnu gredzenošanas demonstrējums, meita turēja plaukstā apgredzenoto peļkājīti un priecājās par gredzenotāja prasmi un parādīto putniņa "miegu" pēc noguldīšanas uz muguras, interesanti bija dabā redzēt un iepazīt augus Lustiņdruvā, mācīties atšķirt putnu balsis, zīmēt ornamentus."

Ģimeņu dienu ietvaros 2. jūlijā notika īpaša putnu vērošanas ekskursija, kas bija veltīta gada putna zīmējumu konkursa "Dzeltenā cielava" uzvarētājiem. Tā norisinājās Ērģemē, un tajā piedalījās viens no uzvarētājiem - Nikolajs Postalovskis ar ģimeni.

2. jūlijā notika gada putna zīmējumu konkursa "Dzeltenā cielava" uzvarētājiem īpaši paredzēta putnu vērošanas ekskursija. Attēlā: Nikolajs Postalovskis, viens no konkursa uzvarētājiem, ekskursijas dalībnieks. Foto: Andris Dekants

Paldies visiem LOB Ģimeņu dienu dalībniekiem par iesaistīšanos un noskaņas radīšanu! Liels paldies un uzslava nometnes "Gribu būt ornitologs! 2017" dalībniekiem, nometnes vadītājai Elīzai Skutānei un nometnes audzinātājiem Pēterim Daknim, Alisei Elksnei un Ritvaram Rekmanim. Tāpat liels paldies visiem LOB Ģimeņu dienu aktivitāšu vadītājiem un palīgiem: Kārlim Sīlim, Ilzei Saušai, Agnesei Gailei, Sintijai Martinsonei, Agnesei Balandiņai, Viesturam Ķerum, Jurģim Vancānam, Uģim Piterānam un Andrim Dekantam, īpašās ekskursijas vadītājam! Izsakām pateicību arī Kārķu pagastam, pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Pētersonam, Kārķu Tūrisma informācija punkta vadītājai Sandrai Pilskalnei par iepazīstināšanu ar Kārķiem un apkārtnes dabas vērtībām, Kārķu pamatskolai un direktorei Baibai Smanei par uzņemšanu!

 

Nometni "Gribu būt ornitologs! 2017" un LOB prakses projekta "Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem" ietvaros finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

Papildu informācija: Elīna Kokareviča, LOB biedru koordinatore, elina@lob.lv