Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vai dāvināsim Latvijai simtgadē jaunas kailcirtes?

Foto: Ģirts Raģelis, www.girtsragelis.lv

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un aktīvi virza apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos "Par koku ciršanu mežā", kas paredz atļaut kailcirtes piekrastē - platībās, kur līdz šim tās nav atļautas, kā arī samazināt koku ciršanas caurmēru visā valstī. Šie grozījumi vēl vairāk pastiprinās mežu izstrādes intensifikāciju, samazinās pieaugušo mežu platības visā Latvijā un palielinās mežu fragmentāciju, kas graujoši ietekmē dabas daudzveidību. Paredzams, ka grozījumus varētu skatīt Ministru kabinetā vēl līdz šīs vasaras beigām.

Tāpēc virkne organizāciju un privātpersonu apvienojušies sabiedriskā iniciatīvā 100 kailcirtes Latvijas simtgadei. Šobrīd kustībai jau pievienojušās tādas organizācijas kā Zemes draugu projekts Ilgtspējas skola, Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, biedrība Zaļā brīvība, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides Aizsardzības klubs. Iniciatīvas mērķis ir pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību ierosinātajiem grozījumiem, to ietekmei uz Latvijas mežu un iesaistīt plašu cilvēku loku diskusijā par to, kā Latvijā tiek veidota mežu apsaimniekošanas politika.

Iniciatīvas veidotāji aicina visus Latvijas iedzīvotājus iepazīties ar plānotajiem grozījumiem un paust savu attieksmi, parakstot petīciju Par mežiem! akcijas vietnē www.100kailcirteslatvijai.lv. Petīciju plānots iesniegt Ministru Prezidentam Mārim Kučinskim.

Kopš petīcijas atklāšanas divu dienu laikā to parakstījuši jau 500 cilvēki.

"Pietiek ar izrobotām meža ainavām, pietiek ar lēmumiem, kuros mežu vērtē tikai kā koksnes kubikmetrus! Ja nepieciešami grozījumi mežu apsaimniekošanā, tie darāmi, ņemot vērā arī sabiedrības viedokli un vērtības, kā arī veicot atbilstošu ietekmes uz vidi novērtējumu. Šobrīd ir acīmredzams, ka Zemkopības ministrija sagatavojusi Latvijai simtgadē dāvanu - jaunas kailcirtes. Tādēļ mēs aicinām ikvienu atcerēties, ka mežs ir mūsu kopīgā vērtība un šobrīd par to ir jāiestājas!" saka Zane Ruģēna, biedrības Zemes draugi projekta Ilgtspējas skolas koordinatore.

Organizācijas, eksperti un privātpersonas, kuri iebilst pret grozījumiem, uzskata, ka tie ne tikai kopumā palielinās mežistrādes intensitāti Latvijā, bet radīs arī plašāku, bet līdz šim pienācīgi neizvērtētu ietekmi. Kailciršu atļaušana piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā var radīt augsnes erozijas risku, samazināt nekustamo īpašumu vērtību piekrastē, negatīvi ietekmēt piekrastes tūrisma industriju. Grozījumi arī ignorē valstī notiekošo biotopu kartēšanas procesu, tādējādi apdraudot piekrastē esošos Eiropas Savienības nozīmes biotopus. Cērtot kailcirtes piekrastē uz vairākiem gadu desmitiem tiks iznīcināti mellenāji un sēņu vietas, kas daļai Latvijas iedzīvotāju ir nozīmīgs iztikas avots, un tiks noplicināta piekrastes ainava kopumā. Savukārt ciršanas caurmēra samazināšana un arvien jaunāku koku ciršana visā valstī samazinās veco mežu platības, un tieši vecie meži ir tie, kas nodrošina dabas daudzveidību.

"Melnā dzilna savus dobumus kaļ vecos, resnos kokos, un šos dobumus pēc tam kā mājokļus izmanto vēl citas, tostarp īpaši aizsargājamas putnu sugas. Ja resno koku daudzums samazinās, tad tas samazina dzīvesvietu skaitu veselai virknei sugu. Un tas ir tikai viens piemērs tam, kā plānotie grozījumi var graut dabas daudzveidību," atzīst Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors.

 

Vairāk informācijas un petīcija atrodama šeit: www.100kailcirteslatvijai.lv

Pievienoties iniciatīvai: https://www.facebook.com/100kailcirtes/

 

Papildu informācija: Zane Ruģēna, Biedrības "Zemes draugi" projekta Ilgtspējas skola koordinatore, zane@zemesdraugi.lv