Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

ES Kopējā Lauksaimniecības Politika neiztur kritiku - tā ir neefektīva un vidi degradējoša

Eiropas Komisija grib uzlabot Eiropas pastāvošos likumus un tādēļ ir izvēlējusies pieeju: "Labāki noteikumi". Tādēļ patlaban tiek veiktas daudzas "Atbilstības pārbaudes" ES likumos. Līdzīgai pārbaudei pērn nodeva "Putnu un Biotopu direktīvu", kas galarezultātā tika atzīta par labu, tikai nepietiekami ieviestu likumu.

Šādā kontekstā nebūtu pieņemami, ja politika, kurai atvēl gandrīz 40% no ES kopējā budžeta, netiktu šādi pārbaudīta. Kaut arī Eiropas Komisija ir tik tikko uzsākusi procesu, lai modernizētu un vienkāršotu Kopējo Lauksaimniecības Politiku (KLP), pašreizējais reformu process tomēr neatbilst pilnvērtīgai Atbilstības pārbaudei. Tādēļ Starptautiskās putnu aizsardzības organizāciju savienības BirdLife International Eiropas birojs - BirdLife Europe & Central Asia, Eiropas Vides Birojs (Le Bureau Européen de L'Environnement), ar Vācijas Dabas aizsardzības savienības (Naturschutzbund Deutschland) un citu partnerorganizāciju atbalstu, ir nolēmuši procesu iekustināt un pasūtījuši pētījumu, kas izmantojot Eiropas Komisijas Atbilstības pārbaudes metodēm ir pārbaudījušas KLP atbilstību.

Šis pētījums ir nule kā publicēts: "Vai KLP atbilst mērķim: Pierādījumu izvērtējums" ("Is the CAP Fit for purpose? An evidence - based fitness-check assessment.")

Šā neatkarīgā pētījuma mērķis bija apkopot pierādījumus par KLP ietekmi uz sabiedrību, ekonomiku un vidi; izvērtēt vai KLP pilnā mērā atbilst saviem mērķiem; un izvērtēt KLP spējas piedalīties un nodrošināt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Pētījumā sīki analizētas vairāk nekā 450 publikācijas no daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm un šī detalizēta analīze parāda, ka KLP neatbilst saviem deklarētajiem mērķiem ne no vides, ne socio-ekonomiskā viedokļa.

Daudz kas ir mainījies kopš 1962. gada, kad pirmo reizi tika ieviesta Kopējā Lauksaimniecības politiku (KLP). KLP ir centusies mainīties līdz ar pastāvīgām pārmaiņām un reformām Eiropas pārtikā un lauksaimniecībā, bet tai nav izdevies pielāgoties. Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) mums neļauj aizmirst daudzus izaicinājumus, no kuriem vairāki ir svarīgi tieši Eiropā.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto:

  • Mēs aicinām Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamenta deputātus un ES dalībvalstu valdības pārveidot Kopējo Lauksaimniecības Politiku par Pārtikas un Zemes Izmantošanas Politiku, lai uzlabotu tās efektivitāti, iedarbīgumu, skaidrību, atbilstību un tās ES pievienoto vērtību - lai nodrošinātu Eiropas iespējas sasniegt globālos Ilgtspējīgas attīstības mērķus līdz 2030. gadam.

  • Mēs arī aicinām Eiropas Komisiju mainīt līdz šim nepilnvērtīgo procesu un izmantot šo pētījumu par pamatu nopietnam izvērtējumam, un rezultātā izveidot ar pierādījumiem pamatotu politiku nākotnē.

    Pilns pētījuma teksts pieejams šeit: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/agrarreform/171121-peer_et_al_2017_cap_fitness_check.pdf

     

  •