Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām piedalīties gada putna zīmējumu un foto konkursos

Gada putna akcijas ietvaros šogad notiks arī zīmējumu un foto konkursi. Zīmējumu konkursā var piedalīties ikviens, iesniedzot darbu LOB līdz 31. maijam. Galvenā balva, ko saņems vismaz trīs labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija. Savukārt fotokonkursā "Pļavu putni" aicinām piedalīties LOB biedrus, iesniedzot darbus līdz 1. novembrim. Par LOB biedru var kļūt ikviens interesents, aizpildot anketu www.lob.lv un samaksājot biedru naudu.

 

Gada putna zīmējumu konkurss

Aicinām arī 2018. gadā piedalīties gada putna zīmējumu konkursā. Tāpat kā 2017. gadā konkursa darbi tiks vērtēti divās kategorijās - bērnu (līdz 18 g. v.) un pieaugušo (no 18 g. v.). Konkursā var piedalīties ikviens interesents, zīmējumu iesūtot vai iesniedzot līdz 2018. gada 31. maijam.

Galvenā balva, ko saņems vismaz trīs labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija.

Konkursam var iesniegt jebkādā tehnikā veiktus zīmējumus - ne lielākus par A2 formātu -, kuros attēlots 2018. gada putns - pļavu tilbīte.

Darbus var iesniegt, nosūtot pa pastu: Gada putna zīmējumu konkursam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai nogādājot LOB birojā Skolas ielā 3, Rīgā, 4. stāvā, darba dienās plkst. 10.00-16.00.

Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu zīmējumu.

Iesniedzot zīmējumu, jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija: e-pasta adrese, telefona numurs un pasta adrese (skaidri salasāmā rokrakstā).

Darbus izvērtēs LOB veidota žūrija.

Zīmējumi pēc autoru vēlēšanās tiks izsniegti atpakaļ, kad konkurss būs noslēdzies, bet zīmējumu ieskenētās versijas var tikt izmantotas LOB publicitātes vajadzībām, atsaucoties uz autoru un konkursu.

 

Fotokonkurss LOB biedriem - "Pļavu putni"

2018. gadu uzsākam ar fotokonkursu, kurā aicinām piedalīties LOB biedrus, kas aizraujas ar putnu fotografēšanu. Nav svarīgi, vai putnus fotografējat profesionāli vai hobija līmenī. Pat ja izmantojat telefonu, lai fotografētu un jums ir izdevies iemūžināt lielisku kadru, droši piedalieties!

Konkursa mērķis ir sniegt LOB biedriem iespēju parādīt, kā viņi redz un sastopas ar putniem, izmantojot tādu mūsdienās izplatītu brīvā laika pavadīšanas formu kā fotografēšana, kā arī piedāvāt iespēju satikties un apmainīties pieredzēm situācijā, kad biedrus apvieno kopīga interese - putni.

Konkursa tēma ir "Pļavu putni", un darbus pieņemsim no 2018. gada 1. janvāra līdz 1. novembrim.

Noteikumi:

1. Fotokonkursu "Pļavu putni" organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

2. Fotokonkursā drīkst piedalīties tikai LOB biedri. Ja neesat LOB biedrs, bet vēlaties piedalīties konkursā, līdz ar fotogrāfiju jāiesniedz LOB biedra pieteikuma anketa un biedra naudas maksājuma apliecinājums.

3. Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 2018. gada 1. novembrim elektroniski kopā ar aizpildītu pieteikuma anketu: http://ej.uz/LOB_fotokonkursam. Ja Jums nav Google konta un Jūs vēlaties iesniegt konkursam fotogrāfiju, lūdzu, rakstiet indivudāli uz e-pasta adresi elina@lob.lv, izsakot savu vēlmi. Jums tiks nosūtīta informācija.

4. Fotogrāfijai jāatbilst tēmai "Pļavu putni".

5. Drīkst iesniegt tikai savas fotogrāfijas. Katrs autors iesniedz 1-5 darbus.

6. Attēlu formāts: .jpg. Izmērs: līdz 10 MB, minimālais izmērs pikseļos: 1772 x 1181, vēlamais: 1920 x 1080.

7. Fotogrāfijai jābūt ētiskai, tā nedrīkst būt uzņemta, iztraucējot putnu vai nodarot tam pāri. Par putnu fotografēšanas ētiku lasiet šeit: http://www.lob.lv/lv/birdwatch/etika.php vai http://www.lob.lv/lv/Putni_daba/17_2_3/etika.php.

8. Iesniegtās fotogrāfijas var tikt izmantotas LOB publicitātes materiālos vai žurnāla "Putni dabā" ilustrācijās. Fotoattēlu autori savus darbus iesniedz brīvprātīgi un par to nesaņem finansiālu atlīdzību, bet ir tiesības saņemt žurnāla numura autoreksemplāru, ja tajā tiek publicēta viņa fotogrāfija.

9. Autori saglabā autortiesības uz fotogrāfijām.

10. Konkursam iesūtīto labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanas pasākumu. Konkursa uzvarētājiem balvas no Latvijas Ornitoloģijas biedrības un SIA "Motacilla".

 

Jautājumus par konkursiem adresēt Elīnai Kokarevičai, elina@lob.lv, t. 67221580.