Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

LOB ārkārtas kopsapulce 2018. gada 23. martā

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) valde izsludina ārkārtas kopsapulci 2018. gada 23. martā (piektdiena), Rīgā, Stabu ielā 32, reģistrācija plkst. 17.00, sākums plkst. 17.30. Ārkārtas kopsapulce izsludināta saskaņā ar LOB statūtiem, jo 2018. gada 3. martā notikušajā kopsapulcē nebija kvoruma, bet bija jāpieņem lēmumi par goda biedru un padomes locekļa ievēlēšanu. Bez vēlēšanām paredzēti arī stāstījumi par Aivara Medņa un Pētera Blūma ieguldījumu putnu pētniecībā, Mika Stūrīša fotopiezīmes no Dienvidamerikas un Jauzēlandes, kā arī saviesīgas sarunas un pirts.

LOB kopsapulces laikā, 2018. gada 3. martā, LU Dabaszinību akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā1, atskatījāmies uz pagājušā gada notikumiem un monitoringu rezultātiem, ieskicējām plānus 2018. gadam un baudījām Ruslana Matroža stāstu par gulbju pētījumiem Rīgā.

 

LOB ārkārtas kopsapulces, 2018. gada 23. martā, Rīgā, Stabu ielā 32 (studentu korporācijas Patria telpās) programma

Plkst. 17.00 Reģistrācija.

No plkst. 17.30

 • Atklāšana.

 • Goda biedru un padomes locekļa vēlēšanas.

 • Aivara Medņa un Pētera Blūma ieguldījums putnu pētniecībā.

 • Dienvidamerikas un Jaunzēlandes fotopiezīmes (Miks Stūrītis).

 • Saviesīgas sarunas, pirts.

   

  Ārkārtas kopsapulcē aicināti piedalīties visi LOB biedri, bet balsot varēs tikai tie, kuri ir samaksājuši biedru naudu par 2018. gadu un nebalsoja kopsapulces laikā 3. martā. Atkārtotā kopsapulce ir lemttiesīga pie jebkāda biedru skaita.

  LOB padome ir izvirzījusi apstiprināšanai divus LOB goda biedru kandidātus - Aivaru Medni un Pēteri Blūmu. Abiem šogad aprit 80. gadskārta.

  A. Mednis ir Latvijas Ornitofaunistikas komisijas loceklis kopš tās dibināšanas un ilgus gadus bijis tās sekretārs. Viņš ir LOB biedrs kopš dibināšanas brīža. Aktīvi piedalījies datu vākšanā Latvijas ligzdojošo putnu atlantiem, t. sk. pirmā atlanta laikā piedalījies dziedātājputnu kvantitatīvajās uzskaitēs, ko savulaik pats aizsāka, vākdams datus disertācijai. Piedalījies LOB putnu noteicēju tapšanā un izglītojis jauniešus LOB rīkotajās putnu noteikšanas ekskursijās pie Engures ezera.

  P. Blūms ir to pētnieku skaitā, kuri sāka migrējošo putnu masveida gredzenošanu, liekot pamatus ornitoloģiskā lauka stacionāra izveidei. 1991. gada rudenī P. Blūms tika komandēts uz Kolumbijas Universitāti, Misūri, ASV. Paralēli darbam Amerikas putnu pētniecībā P. Blūms ķērās pie sava lielā sapņa īstenošanas - Bioloģijas institūta ornitologu kopš 1958. gada vākto pīļu ekoloģijas datu apstrādes un publicēšanas angļu valodā, tādējādi tos ievadot pasaules zinātnes apritē.

  LOB padomes loceklis Agnis Bušs ir atteicies no darbības LOB padomē. Ņemot vērā, ka iepriekšējās padomes vēlēšanās piedalījās tieši tik kandidātu, cik ir padomes locekļu vietu skaits, tad jārīko ārkārtas padomes vēlēšanas, lai ievēlētu vienu padomes locekli - LOB biedru Ģirtu Baranovski, kurš norāda: "Es vēlos kļūt par LOB padomes locekli, jo mana iekšējā pārliecība saskan ar LOB darbības mērķi - sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilg¬stoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām. Es būtu priecīgs ieguldīt savu laiku un prasmes minētā mērķa sasniegšanā."

  Ģ. Baranovskis ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs un maģistra grādu Eiropas studijās. Kopš 2013. gada sniedz vides tiesību konsultācijas cilvēkiem un organizāci¬jām, kas iestājas par vides aizsardzības nepieciešamību, tajā skaitā kā konsultants bijis iesaistīts virknē tiesvedību saistībā ar vides tiesību jautājumiem.

   

  Papildu informācija: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, putni@lob.lv, tālr. 67221580

   

 •