Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas ornitologi piedalīsies starptautiskajā vistveidīgo putnu simpozijā

Trīs Latvijas medņu pētnieki – Māris Strazds, Helmuts Hofmanis un Jānis Ķuze šī gada 26.–30. septembrī piedalīsies desmitajā starptautiskajā vistveidīgo putnu simpozijā, kas notiks Francijā, Pirenejos.

Mūsu delegācija simpozija laikā uzstāsies ar diviem stenda ziņojumiem – „Meža meliorācijas ietekme uz medņu Tetrao urogallus L. riestu dzīvotnēm Latvijā – pirmie rezultāti” (autori – M. Strazds, H. Hofmanis, J. Ķuze) un „Medņu Tetrao urogallus L. skaits un izplatība Latvijā” (autori – M. Strazds, A. Auniņš, H. Hofmanis).

Simpozija laikā uzmanība tiks pievērsta visiem vistveidīgo putnu bioloģijas, izpētes un apsaimniekošanas aspektiem. Īpašas tēmas šogad būs populāciju dinamika, uzvedības ekoloģija, dzīvotņu un ainavas ekoloģija, ieteikumi aizsardzībai un apsaimniekošanai, molekulārās ģenētikas izmantošana un klimata izmaiņas.

Starptautiskie vistveidīgo putnu simpoziji tiek rīkoti reizi trīs gados, tajos piedalās vistveidīgo putnu speciālisti un biologi no Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas.

Sīkāka informācija par simpoziju:

http://www.gct.org.uk/gsg/