Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Projektu konkurss LOB vietējo grupu kapacitātes stiprināšanai

Latvijas Ornitoloģijas biedrība izsludina projektu konkursu "LOB vietējo grupu kapacitātes stiprināšana". Projektu konkursa mērķis ir stiprināt LOB vietējās grupas kapacitāti, iesaistīt sabiedrību un veicināt LOB vietējo grupu savstarpējo sadarbību kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības iesaistīšanas nolūkā.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 500 EUR, kas var tikt arī palielināts, ja parādās papildu iespējas. Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 1. aprīļa plkst. 10.00, nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz e-pastu putni@lob.lv. Projekta īstenošanas laiks - līdz 2019. gada 31. decembrim no apstiprināšanas brīža.

Pašlaik LOB ir piecas vietējās grupas - Rīgas, Madonas, Jūrmalas, Litenes un Cēsu -, kuras ar savu darbību nodrošina saikni starp LOB un reģioniem, iesaista ornitoloģiskās aktivitātēs reģionu iedzīvotājus un ir atbalsta centrs reģionos dažādu ornitoloģisku jautājumu risināšanā. Vietējās grupās darbojas cilvēki, kurus vieno interese par putniem un dabu, tās piedāvā interesentiem unikālus pasākumus, nepastarpinātu un tiešu pieredzi ar putniem dabā, nodrošina uz interešu bāzes veidotu kopienu pieredzes apmaiņu un jaunu zināšanu ieguvi.

Lai veicinātu vietējo grupu aktivitāti un iepazīstinātu sabiedrību ar vietējām grupām, LOB ar projekta konkursa starpniecību cer motivēt vietējās grupas veidot spēcīgākus reģionālos centrus un kļūt atpazīstamākām, jo LOB vietējās grupas ir ļoti nozīmīga organizācijas sastāvdaļa. Mēs ceram, ka projektu konkurss motivēs ne tikai esošās vietējās grupas aktīvi darboties, bet rosinās tapt un iesaistīties aktivitātēs arī jaunas vietējās grupas.

 

Dokumenti:

 • Nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaites forma (.doc)

   

  Papildu informācija: Elīna Kokareviča, LOB biedru un vietējo grupu koordinatore, elina@lob.lv

   

   

   

 •