Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Aicinām ziņot par ziemeļu gulbju ligzdošanas vietām

Foto: Dmitrijs Boiko

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) lūdz ziņot par 2005. gada putnu – ziemeļu gulbju ligzdvietām. Ziemeļu gulbis ir Latvijā un Eiropā aizsargājama putnu suga, kas iekļauta gan ES direktīvas par savvaļas putnu aizsardzību 1. pielikumā, gan Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, un tā ligzdošanas vietās veidojami mikroliegumi.

Ja Jums zināmas ziemeļu gulbju ligzdošanas vietas, lūdzu, ziņojiet par to, aizpildot anketu un nosūtot to LOB (a/k 1010, Rīga, LV-1050), vai zvaniet: 9117577. Jūsu sniegtie dati veicinās ziemeļu gulbju aizsardzību mūsu valstī.

Latvijā lielākā daļa ziemeļu gulbju ligzdo Kurzemes pusē, nelielos dīķos, ezeros, bebru uzpludinājumos un vecupēs. Ligzda parasti atrodas uz saliņas ūdenstilpes vidū vai malā, retāk niedru audzēs. Olu dēšana sākas aprīļa beigās, mazuļi izšķiļas maijā, bet lidot sāk augustā. Latvijā ziemeļu gulbja ligzdošana pirmo reizi novērota tikai 1973. gadā Krauzes dīķī Liepājas rajona Kazdangas apkārtnē. Pašlaik pie mums ligzdo ap 150 pāru ziemeļu gulbju.

Ziemeļu gulbis ir viens no lielākajiem putniem Eiropā, ar spārnu izpletumu līdz 2,35 m un svaru līdz 11 kg. No otras Latvijā ligzdojošās gulbju sugas – paugurknābja gulbja to var atšķirt pēc dzeltenās knābja krāsas. Paugurknābja gulbim ir sarkans knābis ar palielu melnu pauguru. Šos putnus var atšķirt arī pēc uzvedības – paugurknābja gulbji ir sabiedriski putni, turpretī ziemeļu gulbji cenšas turēties tālāk no cilvēkiem.

Lasīt sīkāk: http://www.lob.lv/lv/g_putns/cycygPD2005.php