Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība īsteno projektu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" ietvaros

Projekts "Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai" tiek īstenots no 2019. gada 1. marta līdz 31. oktobrim. Tā gaitā plānots paplašināt LOB iespējas sabiedrības, īpaši jauniešu izglītošanā, kā arī veicināt komunikāciju ar sociālo tīklu starpniecību.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitāti sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzības jomā, tādējādi dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā. Mērķi plānots sasniegt, veicinot dažādu vecumu, profesiju un tautību cilvēku iesaisti pilsoniskajās dabas aizsardzības aktivitātēs un organizējot brīvprātīgo darbu.

Projekta ietvaros plānoti četru līmeņu pasākumi sabiedrības iesaistei:

1) plašākas sabiedrības (it īpaši jauniešu) sasniegšana, izmantojot sociālos tīklus;

2) dabas izziņas un sadarbības aktivitātes ieinteresētajai sabiedrības daļai (piemēram, Putnu dienas, LOB Ģimeņu dienas u. c.);

3) iespēja iesaistīties LOB aktivitātēs, veicot brīvprātīgo darbu;

4) LOB biedru viedokļu paušana un biedru interešu aizstāvība, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos.

Projektā veiktās aktivitātes būs priekšnoteikums, lai produktīvāk un mērķtiecīgāk varētu uzrunāt sabiedrību, tādā veidā paaugstinot pilsonisko apziņu dabas aizsardzības jautājumos. Sagaidāms, ka projekta rezultātā palielināsies LOB biedru un reģionālo grupu dalībnieku, it īpaši jauniešu, skaits, paaugstināsies sabiedrības apziņa par Latvijas dabu kā sabiedrībai nozīmīgu vērtību un tā aktīvāk iesaistīsies savu interešu aizstāvībā dabas aizsardzības jomā.

Arvien nozīmīgāka loma komunikācijā ar sabiedrību ir sociālajiem tīkliem. Lai gan Latvijas Ornitoloģijas biedrībai ir Facebook un Twitter konti, līdz šim sociālo tīklu sniegtās iespējas nav pilnvērtīgi izmantotas kapacitātes trūkuma dēļ. Lai mainītu šo situāciju, projekts nodrošina iespēju algot sociālo tīklu administratoru.

Jau kopš marta tiek īstenoti vairāki sabiedrības iesaistīšanas pasākumi, piemēram, ikgadējās, tradicionālās Putnu dienas un gada notikums putnu vērošanā - "Torņu cīņas". Līdzās šiem pasākumiem LOB organizēs, piemēram, prakses jauniešiem ornitologu vadībā, īpaši ģimenēm ar bērniem paredzētu pasākumu - LOB Ģimeņu dienas, ar īpašu darbnīcu mūs varēs sastapt "Dabas koncertzālē", kā arī vairākos pilsētu svētkos. Rudeni ieskandināsim ar atvērto durvju dienu, kurā būs iespējams iepazīties ar LOB vietējo grupu aktivitātēm, un, protams, sagaidīsim Eiropas Putnu vērošanas dienas.

Detalizētāku informāciju par katru pasākumu atsevišķi meklējiet LOB interneta vietnē un Facebook lapā.

Projektu "LOB kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.