Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Pirmie zaļo vārnu izpētes un aizsardzības programmas 2005. gada rezultāti

 

Šogad LOB zaļo vārnu izpētes un aizsardzības programmas ietvaros apsekotas vairākas šo putnu ligzdošanas vietas Latvijā, paplašināts būru parauglaukums Garkalnē, turpināta iepriekšējā gadā uzsāktā mazuļu gredzenošana ar krāsainajiem gredzeniem un veikti novērojumi pie ligzdām, lai papildinātu ziņas par zaļo vārnu barības sastāvu.

Programmas vadītājs Edmunds Račinskis secina, ka šogad zaļo vārnu skaits saglabājies līdzšinējā apmērā tikai Rīgas rajona Garkalnes apkārtnē, kur konstatēta deviņu zaļo vārnu pāru ligzdošana – divi pāri koku dobumos, septiņi – speciāli izliktajos būros. Iepriekš, 2004. gadā, šeit koku dobumos ligzdoja trīs pāri, būros – deviņi pāri. Diemžēl pārbaudot vairākas zaļo vārnu ligzdošanas vietas Ventspils, Valkas, Balvu, Rēzeknes rajonā, nav izdevies atrast nevienu putnu.

Lai uzlabotu Latvijā lielākās zaļo vārnu ligzdojošās populācijas stāvokli, šogad paplašināts būru parauglaukums Garkalnē, izliekot 10 jaunus būrus šo putnu ligzdošanai potenciāli piemērotā vietā gar Rīgas–Siguldas dzelzceļa līniju. Līdz šī gada septembra vidum Garkalnes un Silakroga apkārtnē tiks izvietoti vēl 20 būri.

Turpināta arī 2004. gadā uzsāktā zaļo vārnu mazuļu gredzenošana ar krāsainiem gredzeniem, lai noskaidrotu, kādā vecumā tās uzsāk ligzdot, uzticību ligzdvietai, barošanās lidojumu attālumus u.tml. Pērn apgredzenoti 37, bet 2005. gadā – 40 jaunie putni.

No pērn apgredzenotajiem mazuļiem šogad novēroti seši jaunie putni, kas no ziemošanas vietām atgriezušies ligzdošanas teritorijās ar precizitāti līdz pat vienam kilometram. Viena no pērn gredzenotajām zaļajām vārnām jau šogad – gada vecumā – bija uzsākusi ligzdot. Šis putns novērots barojam mazuļus vienā no apdzīvotajiem dobumiem. Pārējie Garkalnes apkārtnē novērotie „viengadnieki” šovasar acīmredzot vēl neligzdoja.

Veikti arī pētījumi pie ligzdām, lai papildinātu ziņas par zaļo vārnu mazuļu barības sastāvu. Novērojumi veikti pie piecām ligzdām no slēpņa, izmantojot fotografēšanas un video filmēšanas metodes. Attēlos reģistrējot barošanas laikus un barības sastāvu, iegūtas ziņas par barības objektiem, kas ligzdu paraugu analīzē nav konstatējami, kā arī atšķirībām pieaugušo putnu uzvedībā un mazuļu barošanas intensitātē starp pāru partneriem.

E. Račinskis komentē: „Īpaši interesanti bija tas, ka attēlos vairākkārt izdevās fiksēt nebarības objektu pienešanu lizgdām. Līdz šim dažādu neēdamu priekšmetu klātbūtne zaļo vārnu ligzdās bija labi zināma, taču to nozīme pilnīgi neskaidra. Šīgada novērojumi var ļaut izskaidrot šo objektu lomu ligzdu materiālā.”

Programmas ietvaros līdz oktobra vidum vēl tiks veikta zaļo vārnu ligzdu (dobumu), ligzdu koku un ligzdošanas biotopu kartēšana, uzmērīšana un raksturošana pēc standartizētas metodikas, lai iegūtu jaunas ziņas par sugas ekoloģiskajām prasībām, kas var tikt izmantotas sugas aizsardzības pasākumu pamatošanai un plānošanai.

Zaļo vārnu programmu šogad atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds un Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Papildu informācija: