Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Putnu gripa: BirdLife International nostāja

Foto: Marco Lambertini

Intensīva lauksaimniecības prakse un neadekvāta slimību kontrole šķiet galvenie iemesli pašreizējam putnu gripas uzliesmojumam

Atsaucoties uz pasaulē plaši izskanējušām ziņām par putnu gripu un apzinoties, ka bieži saistībā ar slimības izplatīšanos tiek pieminēti savvaļas putni, starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International [a] sagatavojusi savu nostāju šajā jautājumā.

Putnu gripas vīrusa formas var iedalīt divās grupās, atbilstoši to patogenitātei (spējai izraisīt slimību) mājputniem [b]. Maz patogēni vīrusi sastopami savvaļas putnos, visbiežāk ūdensputnos, un parasti tie savvaļas putnos konstatēti zemā līmenī. Šie vīrusi neizraisa nekādu vai tikai vieglu slimību. Tomēr vīrusi no H5 un H7 apakštipiem īpašu mutāciju rezultātā var kļūt ļoti patogēni un izraisīt augstu mājputnu mirstību. Šādi ļoti patogēni vīrusi reti sastopami savvaļas putnos – iepriekš reģistrēts tikai viens gadījums.

Putnu gripas vīruss H5N1 ir ļoti patogēns. Ģenētiskā izpēte liecina, ka tas radies mājputnos, notiekot maz patogēna vīrusa apakštipa mutācijai. Pēc tam vīruss H5N1 atsevišķos saskares gadījumos pārceļoja no mājputniem uz savvaļas putniem. Visticamāk, ka, slimībai izplatoties, šādi gadījumi kļūs arvien biežāki.

Iespēju inficēties ar vīrusu pastiprina mājputnu audzēšana baros, kur putni uzturas augstā blīvumā un tiem ir ciešs kontakts ar fekālijām un citiem izdalījumiem, kas satur vīrusu. Slimības pārnešanu uz savvaļas putniem īpaši veicina tādas putnkopības metodes kā DA Āzijā, kur mājputnu bariem ļauj brīvi sajaukties ar savvaļas putniem, it īpaši ūdensputniem.

H5N1 vīruss izplatās caur DA Āziju kopš 2003. gada beigām, ar neseniem uzliesmojumiem Ķīnā, Kazahstānā, Mongolijā un dažos Krievijas reģionos. Vēl nav noskaidrots, kā tieši slimība izplatās – iespējams, nozīmīgu lomu spēlē mājputnu pārvietošana, iespējams, arī migrējošie ūdensputni ir iesaistīti šajā procesā. Noskaidrots, ka slimības uzliesmojums Ķīnā izcēlies no mājputniem. Tomēr nesen Hovsgola apkārtnē, Mongolijā, mājputnu gripa tika atklāta savvaļas putniem, kam nebija nekāda acīmredzama kontakta ar mājputniem. Šajā gadījumā, līdzīgi kā ar citiem slimības uzliesmojumiem savvaļas putnu vidū, slimība drīz ierobežoja pati sevi. Apmēram 100 no 6500 ūdensputniem ezerā gāja bojā un, vēlāk pārbaudot 139 dzīvus putnus šajā un blakus esošajā ezerā, nevienam netika atklāta inficēšanās ar vīrusu [c].
 

Balstoties uz labāko līdz 2005. gada 25. augustam pieejamo informāciju, BirdLife International secina:

  1. Nav reģistrēts neviens gadījums, kad būtu notikusi putnu gripas pārnešana no inficētiem savvaļas putniem uz cilvēkiem. H5N1 vīrusa celms pašreiz nav infekciozs no cilvēka uz cilvēku, un līdz šim lielākajā daļā gadījumu, kad slimība skārusi cilvēku, tas radies no cieša kontakta ar inficētiem mājputniem. Risks, ka cilvēks varētu saslimt no inficēta savvaļas putna, ir maz iespējams, izņemot gadījumus, ja noticis ļoti ciešs kontakts ar slimiem putniem un to izdalījumiem.
  2. Savvaļas dzīvnieku pētnieki un veselības eksperti (tai skaitā Pasaules veselības organizācija World Health Organization, Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija Food and Agriculture Organization of the United Nations un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija World Organisation for Animal Health) piekrīt, ka savvaļas putnu šaušana [d] neapstādinās slimības izplatīšanos. Šāda veida pasākumi, visticamāk, dos pretēju rezultātu, pamudinot putnus izklīst plašākā apkārtnē. Turklāt savvaļas putnu izšaušana lieki iztērēs resursus, kas var tikt izmantoti daudz rezultatīvākām slimības apkarošanas metodēm [e].
  3. Visefektīvākās kontroles metodes ir uzlabota bioloģiskā drošība, pirmkārt, mājputnu industrijā, ar mērķi samazināt kontakta iespēju starp mājputniem un savvaļas putniem vai inficētiem ūdens avotiem. Tas jāapvieno ar ātru un pilnīgu inficēto mājputnu baru iznīcināšanu slimības uzliesmojumu gadījumos. Turpmākie soļi ir slimības uzraudzības stiprināšana, stingrāka kontrole savvaļas putnu tirgos un mājputnu pārvietošanas procesā. Šie pasākumi jāīsteno visā pasaulē. Valstīm, kurās putnu gripa pašlaik nav konstatēta, jāapsver iespēja aizliegt importēt mājputnus, savvaļas putnus priekš mājdzīvnieku tirdzniecības un neapstrādātus putnu produktus (spalvas, svaigu putnu gaļu u.tml.) no slimības piemeklētajiem reģioniem. Loģisks piesardzības pasākums ir arī novērst iespēju publikai apmeklēt inficētās vietas.
  4. Mēs apzināmies pandēmijas izraisīšanās iespēju, ja pašreizējā vīrusa forma ar mutācijas palīdzību padarīs iespējamu inficēšanos no cilvēka uz cilvēku. Mēs arī apzināmies zaudējumus, ko pašreizējā vīrusa forma nodara vietējai ekonomikai vietās, kur jāiznīcina inficēto mājputnu bari. Visi šie apsvērumi izceļ nepieciešamību izmantot ierobežotos pieejamos resursus vietās un darbībās, kur cilvēki, mājdzīvnieki un savvaļas putni nonāk ciešā kontaktā.
  5. Bez ietekmes uz ekonomiku un dzīvību, kā arī draudiem cilvēka veselībai, slimība atstāj ietekmi arī dabas aizsardzībā. Piemēram, aprēķināts, ka apmēram 5–10% no kalnu zoss Anser indicus pasaules populācijas putniem gāja bojā nesen notikušajā slimības uzliesmojumā Ķīnā.

 

Piezīmes:

a. BirdLife International ir vairāk vairāk nekā 100 pasaules valstīs pārstāvēta starptautiska putnu aizsardzības organizāciju savienība. Tās mērķis ir saglabāt visas pasaules putnu sugas un to dzīves vidi, līdz ar to arī dzīvās dabas daudzveidību kopumā, un sadarbojoties ar sabiedrību, veicināt dabas resursu saprātīgu izmantošanu. Kopš 1994. gada Latvijas Ornitoloģijas biedrība pārstāv BirdLife International Latvijā.

b. Pazīstamas vismaz 135 vīrusa formas, atkarībā no dažādām kombinācijām starp H un N apakštipiem.

c. www.mydna.com/resources/news/200508/news_20050819_birsam.html

d. Jau iepriekš ziņots, ka 2004. gada 9. jūlijā Taizemes premjerministrs pavēlēja šaut savvaļas stārķus Taizemē, balstoties uz pieņēmumu, ka šie putni izplata putnu gripu. Īsi pirms tam divas fermas uz ziemeļiem no Bangkokas skāra "gripa, kas, šī gada sākumā plosoties Āzijā, nogalināja 16 vjetnamiešus un astoņus taizemiešus". Premjerministrs teica, ka viņš "ir pavēlējis Dabas resursu un vides ministrijas amatpersonām pieņemt radikālus mērus pret savvaļas stārķiem". Lūgts paskaidrot, ko nozīmē "radikāli mēri", viņš atbildēja, ka "daži no tiem būs jāatšauj".

Sīkāka informācija: http://www.birdlife.org/news/news/2004/07/thai_flu.html 

e. Pasaules veselības organizācija, Starptautiskais epizootiju centrs un Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija uzsver, ka „putnu gripas kontrolēšana savvaļas putnu populācijās nav iespējama un to nevajag darīt.”

Sīkāka informācija: http://www.who.int/csr/don/2005_08_18/en/index.html

 

Papildu informāciju par putnu gripu meklējiet BirdLife International interneta lapā.