Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Novērtēts Eiropas putnu populāciju stāvoklis

Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International 2004. gada decembrī izdevusi publikācijas "Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status" un "Birds in the European Union: a status assessment".

Grāmata "Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status" sniedz pārskatu par visu Eiropas savvaļas putnu populāciju lielumu, tā pārmaiņām pēdējo desmit gadu laikā un sugu aizsardzības stāvokli. Tas arī nosaka prioritārās sugas, kam nepieciešams nodrošināt aizsardzību.

Publikācijā "Birds in the European Union: a status assessment" BirdLife International, balstoties uz datiem par putnu populācijām un to aizsardzības statusu, sniedz analīzi par savvaļas putnu stāvokli 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība janvārī šīs grāmatas izplatīs dabas aizsardzības institūcijām un vairākām augstākajām mācību iestādēm. Grāmatas jebkuram interesentam pieejamas LOB bibliotēkā.

Šeit pieejama papildu informācija un grāmatas „Birds in the European Union: a status assessment“ PDF versija.