Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Interese par putniem vieno jauniešus no četrām valstīm

No 26. septembra līdz 6. oktobrim Kurzemē notika starptautiska jauniešu nometne"Youth for Natura", kurā piedalījās 22 jaunieši, Baltkrievijas, Latvijas, Ukrainas un Zviedrijas ornitoloģijas biedrību biedri. Nometnes dalībnieki vēroja putnus vairākās putniem nozīmīgajās vietās Kurzemē un sadarbojās ar LOB Saldus reģionālo grupu.

Nometnes laikā jaunieši apmeklēja vairākas putniem nozīmīgās vietas Kurzemē - Sātiņu un Skrundas zivju dīķus, Liepājas ezeru un Papi. Vairākas dienas tika pavadītas Sātiņu zivju dīķos, veicot pilnīgu putnu uzskaiti. Šeit iegūtie dati noderēs LOB putniem nozīmīgo vietu programmai.

Sadarbībā ar Saldus reģionālās grupas vadītāju Zigrīdu Jansoni Sātiņu dabas liegumā atrasta melnā stārķa ligzda un izgatavoti 30 putnu būrīši, kas tiks izlikti Striķu apkārtnē.

Nometnes noslēgumā jaunieši atzina, ka visvairāk priecājas par nometnes laikā pilnveidotajām putnu noteikšanas iemaņām un jaunu putnu sugu novērojumiem. Iegūti arī jauni draugi un iepazītas citu Eiropas valstu kultūras.

Olgai Lukšicai no Baltkrievijas vislielāko prieku sagādāja pirmo reizi dzīvē ieraudzīt lielo piekūnu un Baltijas jūru. Savukārt Hugo Nabo no Zviedrijas visspilgtāk atmiņā palicis Papes ornitoloģiskā stacionāra apmeklējums, kur bija iespēja pašam apgredzenot putnus un izmēģināt roku pūču ķeršanā.

Nometnes laikā notika arī vairākas diskusijas, to skaitā par vides ētiku un stereotipiem starp nacionalitātēm.

Šis projekts ir realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Projekta saturs neatspoguļo Eiropas Savienības vai tās programmas "Jaunatne" Latvijas nacionālās aģentūras viedokli, kā arī tās nenes par to nekādu atbildību.

 

Apskatīt fotogrāfijas

 

Papildu informācija:

Ilze Štrausa, 7221580, ilze@lob.lv