Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Iznākusi grāmata "Putni Teiču dabas rezervātā"

Šī gada novembrī Teiču dabas rezervāta administrācija izdevusi grāmatu "Putni Teiču dabas rezervātā". Tajā sniegtas ziņas par putnu sastopamību rezervāta teritorijā, putnu faunas izpētes vēsturi un putniem nozīmīgākajiem biotopiem. Izplatības kartēs attēlota dažādu sugu sastopamība rezervātā 1x1 km kvadrātos 2000.-2003. gados, kad teritorija tika apsekota pēc ligzdojošo putnu atlanta metodikas. Grāmatas sastādītājs - Teiču dabas rezervāta ornitologs Andris Avotiņš. Tās izdošanu finansēja Eiropas Komisijas LIFE-Nature programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Izdevumam ir cietie vāki, 160 lpp. (64 krāsainas), teksts latviešu valodā ar īsiem paskaidrojumiem angļu valodā. Grāmata pieejama LOB bibliotēkā un Teiču dabas rezervāta administrācijā (Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pagasts, Madonas rajons, tālr.: 4807204, 9459138; e-pasts: Andris.Avotins@teici.gov.lv).