Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Noslēgusies akcija "Ziemeļu gulbis - 2005. gada putns"

Foto: Dmitrijs Boiko

Akcijas ietvaros šī gada laikā LOB saņēmusi ziņas par 58 ziemeļu gulbju ligzdošanas vietām, 11 no tām ir jaunas, pētniekiem iepriekš nezināmas vietas. Lielākā daļa ziemeļu gulbju ligzdojuši Kuldīgas, Liepājas un Saldus rajonos. Ziņots arī par vairākām ligzdošanas vietām Ventspils, Tukuma un Talsu, kā arī Valmieras un Rēzeknes rajonos.

Ap 80% ligzdu atrastas zivju dīķos. Ievērojami retāk ziemeļu gulbju ligzdošana konstatēta ezeros, bebru uzpludinājumos, vecupēs un purvu ezeriņos.

2005. gadā gulbju ģimenes izaudzējušas vidēji 4-5 mazuļus, līdzīgi kā iepriekšējā gadā. Īpašs rekords pieder ģimenei no Dižstroķu dīķa (Liepājas rajonā), kas izaudzēja 8 mazuļus.

Šogad konstatēts viens gadījums, kad, ligzdošanas sezonas laikā nolaižot zivju dīķi, izpostīta gulbju ligzda ar olām. Vairāki zivju dīķi, kur ziemeļu gulbji ligzdojuši iepriekš, 2004./2005. gada ziemā tika nolaisti, un šajā sezonā bija sausi un nepiemēroti gulbju ligzdošanai. Diemžēl saņemtas arī ziņas par šīs aizsargājamās gulbju sugas nelikumīgu nogalināšanu rudens medību laikā.

Akcijas koordinatori pateicas visiem ziņotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, Dabas aizsardzības pārvaldei un Rīgas rajona Babītes pagasta padomei!

 

Papildu informācija:

  • Ziemeļu gulbis - 2005. gada putns
  • Akcijas koordinators: Ruslans Matrozis, tālr.: 9117577, e-pasts: ruslans.matrozis@lb.lv

     

    Ilze Štrausa

  •