Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Grozījumi Ķemeru nacionālā parka noteikumos palīdzēs nodrošināt putnu aizsardzību

Odiņu-Pavasaru poldera pļavas

Foto: Andis Liepa

Šī gada 10. janvārī Ministru Kabinets apstiprinājis grozījumus 2002. gada 18. jūnija noteikumos Nr. 236 "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Grozījumi cita starpā nosaka būvniecības aizliegumu daļā Odiņu-Pavasaru poldera teritorijas, lai nodrošinātu nozīmīgas īpaši aizsargājamo griežu ligzdošanas vietas saglabāšanu, un aizliedz ūdensputnu medības Slokas ezerā.

ĶNP ir viena no piecām nozīmīgākajām griežu ligzdošanas vietām Latvijā. Pateicoties augstajam griežu skaitam, parka teritorija atzīta par putniem globāli nozīmīgu vietu un iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. Odiņu-Pavasaru polderī griežu ligzdošanas blīvums ir apmēram četras reizes lielāks nekā vidēji valstī. Poldera apbūve nozīmētu šīs pasaulē apdraudētās putnu sugas svarīgu dzīvesvietu iznīcināšanu.

Jānis Ķuze, ĶNP Izpētes daļas vadītājs, LOB padomes loceklis, atzinīgi vērtē grozījumus MK noteikumos. Tomēr viņš norāda, ka noteikumu grozījumos nav iekļauts Odiņu-Pavasaru teritorijas aparšanas aizliegums, kā to sākotnēji ierosināja ĶNP administrācija. J. Ķuze izsaka cerību, "ka nākotnē zemes īpašnieki izvēlēsies ES piedāvāto atbalstu ekstensīvai pļavu apsaimniekošanai aramkultūru veidošanas vietā, jo rapšu lauki griezēm ir tikpat maz piemēroti kā apbūvētas teritorijas".

Lai Odiņu-Pavasaru un Jāņupītes polderos arī turpmāk ligzdotu griezes, šajā teritorijā jāsaglabā pļavas. Vislabvēlīgākā griezei ir zemas intensitātes saimnieciskā darbība - vēla pļavu pļaušana pēc 15. jūlija.

ĶNP noteikumos arī pieņemts ūdensputnu medību aizliegums Slokas ezerā. ĶNP administrācija sākotnēji paredzēja ūdensputnu medību aizliegumu visā parka teritorijā, arī Kaņiera ezerā. J. Ķuze atzīst, ka medību aizliegums Slokas ezerā ir neliels solis uz priekšu, un izsaka apņēmību turpināt cīnīties par ūdensputnu medību aizliegumu Kaņierī.

Edmunds Račinskis, LOB valdes loceklis, komentē: "No putnu aizsardzības viedokļa šie MK noteikumu grozījumi ir apsveicams solis Latvijas nozīmīgāko dabas vērtību saglabāšanas virzienā. Tas sperts atbilstoši valsts un starptautisko normatīvu prasībām, tostarp ES Putnu un Biotopu direktīvu prasībām nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu Natura 2000 vietās tām sugu populācijām, kuru dēļ šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidotas. Taču jāatgādina, ka arī monētas otra puse - zemes īpašnieku intereses - poldera teritorijā prasa neatliekamu risinājumu. To paver Saeimā 2005. gada 30. jūnijā pieņemtais likums "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos", kas stājas spēkā ar šī gada 1. janvāri."

 

Papildu informācija: Jānis Ķuze, tālr.: 9192799, e-pasts: janis.kuze@kemeri.gov.lv

 

Ilze Štrausa