Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Ko darīt, ja atrasts gredzenots putns?

Par šādu atradumu Jums jāziņo Latvijas Gredzenošanas centram:

e-pasts: ring@latnet.lv
tālrunis: 67945393 vai 29491927
pasta adrese: Miera ielā 3, Salaspils, LV-2169

Ziņojumā par gredzenotu putnu Jums jāiekļauj sekojoši dati:

  • visa uz gredzena atrodamā informācija,
  • tuvākā apdzīvotā vieta,
  • datums, kad gredzens iegūts,
  • apstākļi, kādos gredzens iegūts (nošauts, atrasts beigts, sabraukusi automašīna utt.),
  • Jūsu adrese, lai varētu jums paziņot gredzenošanas datus.

Kas ir putnu gredzenošana?

Zinātnieki, kuri pēta putnu ekoloģiju, uzvedību un aizsardzību, var iegūt informāciju tos skaitot vai citādi novērojot, bet šādas metodes neļauj atpazīt atsevišķu putnu kā indivīdu. Tas ir nepieciešams, ja gribam noskaidrot, cik ilgi putni dzīvo, kādi ir putnu nāves cēloņi, kādi ir to pārvietošanās ceļi putnu dzīves laikā. Vienkārša un nekaitīga ir individuālā putnu iezīmēšanas metode, kuru veic, apliekot ap putna kāju vieglu, numurētu metāla gredzenu. Uz katra gredzena ir arī saīsināta gredzenošanas iestādes adrese, tāpēc katrs atradējs var paziņot par atrasto gredzenoto putnu.

 Kāpēc gredzeno putnus?

Gredzenojot putnus, zinātnieki iegūst informāciju par dažādiem putnu ekoloģijas un uzvedības jautājumiem, kas nepieciešama risinot putnu aizsardzības problēmas. Gredzenojot putnus Latvijā jau 80 gadus, mēs esam ieguvuši ziņas par galvenajiem putnu migrācijas ceļiem un to ziemošanas vietām. Šobrīd gredzenošanas metode galvenokārt tiek pielietota, lai noskaidrotu, - kādas izmaiņas notiek dažādās putnu populācijās, kāds ir jauno putnu izdzīvotības līmenis, dzīves ilgums, kā arī kāds ir jauno un veco putnu sastāvs populācijā. Zinot izmaiņas, kas brīdina par iespējamo sugas skaita kritumu, un zinot cēloņus, ir iespējams veikt efektīvus sugas aizsardzības pasākumus.

Gredzenošana Latvijā

Putnu gredzenošanu Latvijā organizē un vada Latvijas Gredzenošanas Centrs (LGC), kurš atrodas Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā un ir viens no daudzajiem Eiropas putnu Gredzenošanas Centriem. Latvijā katru gadu tiek apgredzenoti vairāki desmiti tūkstoši putnu un saņemti vairāki simti ziņojumi par atrastajiem gredzenotajiem putniem. Tā kā daudzu sugu putnu mūžs ir tikai daži gadi un, lai iegūtu datus par to izdzīvotību un kustības virzību, ir nepieciešams apgredzenot lielu skaitu putnu katru gadu. Informācija par visiem gredzenotajiem un atrastajiem putniem tiek savākta un sistematizēta LGC, kas uztur kontaktus ar citiem nacionālajiem putnu Gredzenošanas Centriem.

Gredzenošana un putnu drošība

Ir ļoti svarīgi, lai putnam netiktu nodarīts nekas ļauns gredzenošanas procesā. Ja gredzens iespaidotu tālāko putna dzīvi, mēs neiegūtu pareizu priekšstatu par to. Gredzenošanu veic kvalificēti gredzenotāji, kuri izturas uzmanīgi pret putniem un kuriem rūp putnu drošība. Piemēram, putni, kuri noķerti pie ligzdas, tiek atbrīvoti tūlīt pēc gredzenošanas, lai tie varētu atgriezties ligzdā un turpināt perēšanu vai mazuļu barošanu, bet ceļošanas laikā noķertie, varētu turpināt ceļojumu uz savām tālajām ziemošanas vai ligzdošanas vietām. Gredzeni tiek pielietoti atbilstoši putnu kāju izmēriem.

Kā putni tiek iegūti gredzenošanai?

Apmēram 20% noķerto putnu tiek apgredzenoti ligzdās pirms tie iegūst lidotspēju. Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā gadījumā ir precīzi zināma putna izcelšanās un precīzs putna vecums. Dažāda veida ķeramierīces tiek lietotas, lai noķertu lidotspējīgus putnus. Kā parastākie tiek lietoti putnu ķeramie tīkli. Šādi tīkli ir ļoti efektīvi, bet ar tiem drīkst strādāt tikai apmācīti un pieredzējuši gredzenotāji.

Kā kļūt par gredzenotāju?

Par putnu gredzenotāju var kļūt jebkurš, kuram ir ļoti labas zināšanas par putniem un kurš ir apguvis apmācības kursu kopā ar kādu pieredzējušu gredzenotāju. Ja vēlaties kļūt par putnu gredzenotāju, vai ko vairāk uzzināt par putnu gredzenošanu, rakstiet Latvijas Gredzenošanas centram - e-pasts: ring@latnet.lv, tālr.: 67945393 vai 29491927, adrese: Miera ielā 3, Salaspils, LV-2169