Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Kā palīdzēt putniem
 

Palīdzēt putniem ir pavisam viegli, jo tas vairāk nozīmē nedarīt:

  • atstāt neuzartas grāvmalas, mežmalas un ceļmalas, lai cīruļiem būtu, kur ligzdot;

  • pļaut zāli no lauka centra uz malām, lai griezes var paglābties no izkapts asmeņa;

  • pūču, ērgļu un dzeņu labā neizcirst visus vecos mežus un cirtēs atstāt vecos kokus, vecos dobumainos stumbeņus un vismaz dažas kritalas;

  • palīdzēt dobumperētājiem putniem ar būriem tur, kur dabiski veci un dobumaini koki vairs nav palikuši;

  • neizrādīt lieku līdzcietību - neaiztikt mežā atrastus pūču mazuļus, jo vecāki tos nav pametuši, bet mazie putnēni vienkārši mācās lidot;

  • rudenī nebarot gulbjus, lai neradītu ilūziju, ka var nelidot uz dienvidiem.