Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB fotoalbums
 

Pirmais seminārs "Dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā"

Semināra mērķis bija veicināt lauksaimniecības konsultantu un lauksaimnieku, kā arī lauksaimniecības un vides nevalstisko organizāciju izpratni par dabas daudzveidību un tās saglabāšanu lauku ainavā. Semināra laikā tika apskatīta dabas daudzveidība lauksaimniecības zemēs, dabai draudzīgi apsaimniekošanas pasākumi (gan teorētiski, gan dodoties ekskursijā uz Svētes lejteces pļavām) un iespējas iegūt finansējumu dabai draudzīgai lauksaimniecībai. Seminārā piedalījās 33 dalībnieki un uzstājās lektori no Latvijas Dabas fonda, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, LLKC, Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas.

Pateicamies Oskaram Keišam par semināra norises dokumentēšanu fotogrāfijās!


Voldemārs Spuņģis
2003-09-24

Semināra dalībnieces 2
2003-09-24

Semināra dalībnieces 1
2003-09-24

Oskars Keišs un Jānis Priednieks
2003-09-24

Marcus Walsh
2003-09-24

Līga Drozdovska
2003-09-24

Semināra dalībnieki
2003-09-24

Ivars Kabucis un semināra dalībnieki pļavā 3
2003-09-24

Ivars Kabucis un semināra dalībnieki pļavā 2
2003-09-24

Ivars Kabucis un semināra dalībnieki pļavā 1
2003-09-24

Ivars Kabucis lekcijā
2003-09-24

Ivars Kabucis un Inta Serģe
2003-09-24

Jānis Priednieks lekcijā
2003-09-24

Jānis Priednieks ekskursijā
2003-09-24

Otrais jautājums
2003-09-24

Pirmais jautājums
2003-09-24

Ints Mednis
2003-09-24

Ilze Štrausa
2003-09-24

Guntis Sinkevičs
2003-09-25

Catherine Larman
2003-09-25

Apskatām pļavu augus 2
2003-09-25

Apskatām pļavu augus 1
2003-09-25

Ainārs Auniņš
2003-09-25

Ainārs Auniņš un Jānis Ķuze
2003-09-25