Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB fotoalbums
 

Baltspārnu zīriņu kolonija Teiču dabas rezervātā

Andris Avotiņš, raksts TVNET Zaļajā zemē

Teiču rezervātā atrasta lielākā baltspārnu zīriņu Chlidonias leucopterus kolonija, kāda jebkad novērota Latvijā.

Baltspārnu zīriņi ir neliela izmēra tumšas krāsas kaijas, kuru izplatības areāls atrodas uz dienvidiem no mums – Baltkrievijā, Melnās un Kaspijas jūru piekrastes valstīs un vēl tālāk uz dienvidaustrumiem (ietverot Ķīnu). Lai gan gandrīz katru gadu atsevišķi pāri Latvijā ligzdo (galvenokārt Austrumlatvijā, Lubāna ezera apkārtnē un Teiču purvā), reizi 10-20 gados tiek piedzīvotas invāzijas. Tāda ir arī šogad.

Par sensāciju nekas vēl neliecināja maija beigās, kad Teiču purva Vaboles ezerā tika novērots 1 baltspārnu zīriņu pāris un ap 10 pāriem melno zīriņu (tā ir Latvijā parastāka kaiju suga – visai līdzīga gan pēc uzvedības, gan izskata). Tikai jūnija beigās pēkšņi ievērots, ka rezervāta tuvumā, Murmastienes pagasta laukos, lidinās neparasti daudz baltspārnu zīriņu. Jūlija sākumā, atkārtoti apmeklējot Vaboles ezeru, te atklājās ap 400 pāru liela ligzdojošo pāru kolonija. Pēc interneta portāla putni.lv ziņām, tik daudz baltspārnu zīriņu Latvijā līdz šim nav atrasti.

Jūnija mēneša laikā šis ievērojamais putnu „kvantums” bija ne tikai paspējis nez no kurienes uzrasties, bet arī sadēt olas un izperēt mazuļus. Apsekošanas dienā 1-5 dienas veci mazuļi ņudzēja visās ezera malās, savukārt pieaugušo putnu (vismaz 1000 īpatņu) lielā skaita dēļ ezera virsma virmoja – tie gluži kā tauriņi lidinājās barības meklējumos.